Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

SEO aneb Optimalizace pro vyhledávače krok za krokem

Ne nadarmo se říká, že „obsah je král“. V dnešní době již není tajemstvím, že tvorba skvě­lého obsahu má vliv na pozice ve vyhledávání. 

Není tedy divu, že pojem SEO hle­dají tisíce lidí měsíčněVe světovém měřítku vygoo­glí za měsíc slovo SEO až 1,5 miliónu li­dí. 

Z druhého úhlu pohledu lidé provedou skoro až sto tisíc vyhledání za jednu sekundu! A to jen přes Google. Teď si vemte v potaz ostatní vyhledávače, jako například Seznam u nás. Optima­lizace pro vyhledávače může být pro některé businessy sko­ro otázkou ži­vota a smrti. 

Pojďme se spolu podívat, co vlastně zna­mená SEOjak funguje a jak op­timalizovat web pro vyhledávačePro­jedeme s vámi SEO ana­lýzu krok za krokem a najdete zde i tipy na užitečné SEO nástroje. 

Co je vlastně SE­O? 

Zkratka SEO sto­jí za slovy Search Engine OptimizationV pře­kladu do češtiny bychom to mohli nazvat jako Optimali­zace webu pro vyhledávače. Co to znamená? Jedná se o činnost zís­kávání cílené náv­štěvnosti na web z organických výsledků vyhledávačů. Mezi ty největší u nás patří Go­ogle a Seznam. To vše pomocí optimalizace webových stránek. 

To je SEO defi­niceJinými slovy: 

SEO je o tom, zjistit co lidé vyhledávají,  jaké mají problémy, co je zajímá a připravit jim na to ten nejlepší obsah, který si lze představit. Ani sebelepší obsah vám bude k ničemu, pokud se na web nedostanou vyhledávače. Proto je důležité nezanedbat technickou stránku věci. Důležité také je o vašem kvalitním obsahu dát vědět lidem a zpromovat ho – zajistit mu zpětné odkazy.

Odměnou může být první (neplace­ná) nebo až nultá pozice ve výs­ledcích vyhle­dávání na určité klíčové slovo. Aneb návštěvnost webu bez placení za reklamu měsíc po měsíci. že vyh­ledávání může být opravdu velkým zdrojem návštěvnosti.

 

Základy SEO 

SEO se dělí na to, co se děje na stránce, a na to, co se děje mimo stránku. Neboli on-page a off-page SEO. Je vždy třeba myslet na oboje. Na úklid doma i venku – na stránce i mimo stránku. 

On-page SEO (SEO na stránce) 

Jedná se o aktivity, které probíhají na vaší stránce a máte je pod kontrolou. Činnosti, které vedou k optimalizacva­ší webové stránky. Patří sem publikování obsahu, použití klíčových slov, optimalizace nadpisů, titulků, meta popiskůnavigace na webu, anchor texty, struktura webu, interní prolinkování… 

Off-page SEO (SEO mimo stránku) 

Sem patří proměnné, které se odehrávají mimo vaší webovou stránku. Je to takové zvyšování povědomí o značce. Patří sem hlavně obsahový a publikační marketing, ale taky sociální média, fóra, e-mailing či influencer marketing… 

TIP: Více o tom, jak se rychle zorientovat v tom, co a jak lidé hledají a jak tyto informace zužitkovat pro úspěch přímo vašeho projektu, se dozvíte na našich školeních SEO a linkbuildingu. Naučíme vás, jak by měly vypadat webové stránky, jejich obsah i jak s vaším obsahem pracovat na externích webech a médiích tak, abyste se posunuli ve výsledcích vyhledávání a zvýšili příliv návštěvníků na váš web.
 

SEO optimalizace = špatně 

Jak už tomu bývá, tak i tady se nám roznesly určité nešvary. Jedná se především o komolení názvosloví. 

SEO optimalizace totiž znamená něco jako optimalizace pro vyhledávače optimalizace. 

Tak stejně nedávají smysl fráze Jak zapnout nebo Jak nastavit SEO. A že jsou to jedny z hledanějších frází v tomto odvětví. 

Pokud vás zajímá víc, náš kolega dal dohromady krásný článek o mýtech kolem SEO a co od něj (ne)očekávat. 

 

Optimalizace pro vyhledávače 

Jak tedy na optimaliza­ci webuInten­zita a náročnost se odvíjí odvětví od odvětví. Například kosmetika, půjčky nebo fit­ness jsou v dnešní době extrémně konkurenční. Naopak dělat SEO pro vel­mi specifické odvětví bude stát méně práce a výsledky mohou být znatelně rychlejší a levnější. 

Obecně stačí vyhledá­vačům ukázat, že váš obsah je ten nejlepší výsledek k danému hleda­nému tématu. Kva­litní obsah. A neexis­tuje zde žádná zkratka. 

Samozřejmě je to trochu komplexnější (ale je to alespoň dobré pravidlo, na které myslet při tvoření obsahu. Například al­goritmus Googlu hodnotí až 200 faktorů, aby určil „nejlepší“ výsledek. Bere v úvahu autoritu webu, relevanci, rychlost načítání a další. Vše budeme postupně probírat v tom­to článku.

 

SEO strategie 

SEO se točí kolem tří základních pilířů: 

  • Technické SEO 

  • Obsahové SEO 

  • Linkbuilding 

Pokud to myslí­te se SEO váž­ně, musíte pracovat na všech třech. Pokud budete vynikat v obsahu, ale vaši stránku vyhledávač nenajde, je vám to k ničemu. Tak stejně pokud budete mít technicky vylazenou stránku a nějaký obsah, ale stránka nebude mít vybudovanou autoritu, taky to nebude fungovat. 

Doporučujeme tedy začít od zákla­dů. Prvně je třeba se ujistit, že vyhledávače mohou plně procházet váš web (technické seo). Pak začněte vytvá­řet obsah opti­malizovaný na klíčová slova (obsahové seo) a finálně využijte zpětných odkazů a vybudujte autoritu webu (linkbuil­ding). 

 

SEO analýza klíčových slov 

Než se pustíte do titěrné práce úpravy nadpisů, titulků a dalších HTML značek, je důležité nezapomenout na jeden důležitý krok: 

Analýza klíčových slov. 

Ta může vypadat například takto: 

Analýza klíčových slov

Nebo i takto: 

Analýza klíčových slov

Tak zjistíte, co vlastně vaši zákazníci hledají a jaká klíčová slova nebo fráze k tomu používa­jí. A přesně tato slova a fráze chcete mít na vaší stránce. 

V poslední kapitole najdete tipy na SEO nástroje, které vám s analýzou klíčových slov mohou pomoci. 

Takže analýzu máte hotovou/dosta­li jste analý­zu hotovou od SEO specialisty. Co teď? 

Nyní je potřeba optima­lizovat strán­ky na daná klíčová slova (KS)Kaž­dá stránka produktu, kategorie či důležitá ob­sahová stránka by měla být optimalizovaná na jedno téma – řešit jeden problém nebo zájem uživatelů. A kam hlav­ně klíčová slova vložit? 

Text na stránce/obsah (KS ve viditelném obsahu stránky, klíčová slova mohou být zvýrazněná pro lepší orientaci zákazníků) 

Titulek (<titleKS v zajímavé frázi a třeba brand </title>) 

Nadpis H1 (<h1>KS</h­1>) 

Meta popisek (nemá přímý vliv na autoritu stránky, ale kvalita meta popisků koreluje s proklikem z vyhledávání na vstupní stránku, při shodě KS s hledaným výrazem je dané KS zvýrazněno tučně) 

URL  (také nemá vliv na algoritmus, ale na orientaci zákazníků) 

Názvy kategorií (slou­ží jako anchor texty a zároveň pro orientaci zákazníků) 

Anchor texty (neboli texty odkazů v interním prolinkování např. navigace na webu) 

Pojmenování obrázků pomocí alt atributů 

Vždy si však dejte pozor na přeoptimali­zaci stránek. Obsah a texty by měly být vždy tvořené převážně pro uživatele, a ne pro roboty vyhledávačů. Nep­řirozené množství klíčových slov v rámci jedné stránky nemusí být spojeno s pozitivním hodnocením. Víc KS ≠ lepší pozice. Tato metoda patří do tzv. black hat SEO a říká se jí keyword stuffing nebo­li přecpání klíčovými slovy. Vyhleda­vače mohou va­ši stránku za toto penalizo­vat. 

 

Technický SEO audit 

Optimalizace webu po technické stránce je taky velkým tématem. Nejdů­ležitější je zajistit, že roboti vyhledávačů dokážou stránku najít a přečíst její obsah. Tím to však nekončí. V dnešní době přibývají další a další faktory, na které je nutné také myslet. Patří tam okruhy jako rychlost načtení stránkyopti­malizace pro mobily a další. 

Stejně jako jsme zmiňovali už dříve, ani zde neexistuje jedno řešení, napří­klad, jak rychlá by stránka měla být. Vždy je potřeba pořešit váš web tak, aby byl minimálně konkurence schopný. 

To ale neznamená, že pokud je na tom vaše konkurence s jejich weby po technické stránce hůř, můžete toto téma ignorovat. Stačí jedno špatné rozhodnutí a vaše stránka může zmizet z databází robotů vyhledávačů. 

Google Search Console 

Ověřte svůj web pomocí Google Search Console. Je to nástroj, který Google nabízí zdarma a můžete v něm spravovat a kontrolovat výkon vašeho webu. Můžete tam kontrolovat také jestli roboti vyhledávačů prochází vaše stránky a jestli je indexují. 

Rychlost načtení webu 

Pomalá načítání jednak uškodí hodnocení vaší stránky, ale co je horší, štve to zákazníky. Naš­těstí existují nástroje, které vám zdarma zhodnotí rychlost webu, a dokonce navrhnou zlepšení. Více v kapitole SEO nástroje. 

Do echnického auditu patří celá škála věcí, které je potřeba zkontrolovat a optimalizovat, přes bezpečnost webu, nastavení filtrace a tvo­ření parametrických URL, robots.txt složky a návrh prochá­zení webu pomocí meta dat, správnost sitemapy, kontrola duplicity obsahu a jazykově řešené oddělení webu, rychlost serveru či prvního vykreslení obsahu, průchod­nost JavaScriptu a mohli bychom pokračovat dál a dál. To je však téma zcela samo o so­bě. 

Pokud s těmito věci potřebujete poradit, vždy je dobré obrátit se na SEO konzultanta či do­brého developera, který má s tímto zkušenosti. 

 

Linkbuilding 

V češtině známé taky jako budování zpětných odkazůCílem lin­kbuildingu je, aby na váš web odkazovaly weby ostatní (off-page SEO). 

Celá tato činnost funguje na předpokladu vyhledávačů, že pokud někdo na někoho odkazuje,  daná stránka je hodnotná. Autoritativní­. Algoritmus Googlu hodnotí stránky podle tzv. autority domény/stránky (do­main authority/page authority nebo do­main rank/page rank). 

Zjednodušeně mů­žeme chápat zpětný odkaz jako jeden hlas. Obecně pak platí, že stránky s více hlasy mají lepší autoritu a umisťují se výše. Funguje zde i pravidlo, že čím je stránka „známější“ (autoritativněj­ší), tím má silnější „hlas“ (sílu od­kazu). Takže jeden odkaz z velmi autoritativní stránky je hodnotnější než dva odkazy z malých a neznámých strá­nek. Samozřej­mě by měl odkaz jít z relevantních stránek. 

Můžeme to uzavřít tím, že linkbuilding je neskutečně důležitá činnost pro vybudování autority webu, a tím zvýšení pravděpodobnosti na lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Zá­roveň je to však jedna z nejnáročnějších částí SEO. 

 

SEO Konzultant / SEO Specialista nebo to zvládnete svépomocí?

Toť otázka. V dnešní době je nespočet zdrojů a informací zdarma k dohledání online. 

Ne vždy však stačí přečíst si článek či dva, aby byl člověk SEO specialistou. Za odborným porozuměním celého odvětví stojí měsíce učení a zkoušení. Je třeba si pak sám porovnat cenu vlastního času vs. cenu seo speci­alistyJsou tam i další faktory jako kvalita práce či správnost výs­ledků a daných rozhodnutí. 

Tak či tak SEO není zadarmo a vždy něco stojíCena záleží na odvětvíkonku­renci, a dokonce i na složitosti vaší stránky. Buďto se rozhodnete pro základy, které si uděláte sami nebo pro seo konzultanta. V o­bou případech je to v pořádku. 

Vždy je však dobré vědět, jaký bude mít posun na stránce vyhledávání dopad na váš business a na vaše ROI. Podle toho je pak dobré zhodnotit, zda se vám investování vyplatí či si jej radši uděláte sami. 


SEO nástroje
 

A konečně se dostáváme ke slibovaným nástrojům, které vám mohou při práci s optimalizací vašeho webu značně ušetřit čas (i nervy). Po­dobných nástrojů existuje nespočet, my vám zde zmíníme pár, se kterými rádi pracujeme my či jejich varianty zdarma: 

Nástroje na analýzu klíčových slov 

Tady je pár nástrojů, které vám mohou pomoci najít klíčová slova. 

Skvělý nástroj pro získání hledanosti, konkurenčnosti a mnoho mnoho více v jednom. Existuje milión a jeden takovýchto nástrojů. Ten­to však má navíc to, že je vyroben a spravován Čechy, a tedy se soustředí i na český trh (obsahuje nap­říklad vyhledá­vač Seznam). Více o tomto nástroji můžete najít zde. 

Zdarma: 

Sklik 

Našeptávač klí­čových slov. Pozor však na hledanost, která může být zkreslená tím, že lidé v dnešní době hledají převážně přes Google, který v tom není započítán. 

Skvělý našeptávač hle­daných klíčových slov pro anglické weby. 

Nástroj Google pro úpravu a čištění dat. Jde tam dělat mnohem více, je to oblíbený nástroj pro klasterizační analýzu klíčových slov. 

Nástroje pro rychlost webu 

Zdarma: 

Nedá vaší stránce jen hod­nocení rychlosti od 0–100, ale rovnou­ zahrne seznam věcí, které můžete udělat, abyste stránku u­rychlili. 

Obdobný nástroj, který vám dokáže hezky vykreslit všechny věci potřebné k načtení vaší stránky. 

Nástroje pro linkbuilding 

Ahrefs 

Nástroj, kde najdete vše, co potřebujete k linkbuildin­gu. Dává přehledné výsledky autoritativností stránek, jejich odkazů i množství. Mimo to se dá také třeba použít ke klíčovým slovům. 

Zdarma: 

Free domain authority checker

Existuje plno nástrojů, které vám mohou dát alespoň přibližnou hodnotu, jak na tom daná stránka je s autoritativ­ností. 

Závěrem 

Jak můžete vidět, za správnou opti­malizací webu pro vyhledávače je spousta práce a úsilí. Když se však naladíte na to, kolik cílené návštěvnosti můžete tímto získat, a zaměříte se na správný obsah pro zákazníka, ne­budete mít velké chyby po technické stránce a budete budovat zpětné odkazy, výsledek se dostaví. Může to však pár měsíců trvat. Proto je důležité neztrácet naději a soustředit se na výsledek.

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.