Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Retro Monday, díl 8: Vývoj a nasazení webu

Postup při vývoji a nasazení webu

Pro náš připravovaný firemní web již máme vybraného dodavatele, který nám jej vyrobí. Jak ale probíhá samotný proces implementace? Co se od nás očekává a na co si dát pozor?

Na počátku spolupráce s dodavatelem je záhodno podepsat smlouvu o dílo. V rámci ní se specifikuje předmět a rozsah díla, cena, postup a termíny i další vzájemné podmínky a ujednání. Obsah zakázky je odvislý od úvodních přípravných analýz a návrhů, jak byly popsány v předchozích dílech tohoto seriálu. V rámci požadavků na web je vhodné si ve smlouvě také vymínit jeho základní obecné vlastnosti ve smyslu použitelnosti, přístupnosti či technických předpokladů k optimalizaci pro vyhledávače apod.

Ve smlouvě nesmí chybět rámcový postup vývoje a finální datum dokončení zakázky. Neméně důležité jsou ale i dílčí termíny. Dílo by mělo být  rozděleno na více menších částí, které se v dohodnutých intervalech postupně předají a odsouhlasí.

Počítejte také s tím, že se při implementaci pravděpodobně ukáže, že některá rozhodnutí byla chybná už v samotném návrhu. Je to způsobeno tím, že až na opravdovém webu je vidět vše „na živo“. Pak je nutná úprava samotného návrhu a případně i návrat de facto na samý začátek.

Vhodné je dohodnout se i na průběžném připomínkování a kontrole. Dodavatel by vám měl poskytnout přístup do aktuálních ukázkových verzí vyvíjeného webu. To je schopno včas odhalit spoustu chyb a nedorozumění, jejichž náprava až na konci projektu či dané fáze by byla mnohem nákladnější a časově náročnější.

Společně s dodavatelem si vzájemně dohodněte konkrétní kontaktní osoby, které spolu budou průběžně řešit všechny vyvstalé otázky a problémy. Musíte být dodavateli plně k dispozici, co se týká veškeré potřebné součinnosti, dodávání podkladů, připomínkování a oponentur, zodpovídání dotazů apod. Nepružná spolupráce ze strany objednatele bývá jedním z nejčastějších důvodů pozdržení celého projektu.

Zároven byste měli mít pro průběžné připomínkování i závěrečné testování k dispozici někoho, kdo rozumí technickým aspektům tvorby webu a je schopen dodavatele kontrolovat i po odborné stránce. Jde například o kvalitu zdrojového kódu stránky, jeho způsobilost k dobrému zaindexování do vyhledávačů, ale i o použitelnost, přístupnost apod. Pokud sami nikoho takového nemáte, můžete si pro provádění supervize sjednat specializovanou­ firmu.

Zatímco vývojové verze stránek běží zpravidla na serverech vašeho dodavatele, ostrý web budete mít umístěn nejspíše na svém vlastním serveru či u některé webhostingové firmy. Při přesunu webu na cílový server může vzniknout celá řada problémů. Před definitivním ostrým spuštěním webu si určitě nechte dostatek času na jeho řádné otestování a případné další opravy či změny z něj vyplývající.

Vývoj nového webu končí akceptací a předáním díla. Součástí předávaného webu by měla být také dokumentace, grafický manuál, návod pro obsluhu redakčního systému apod.

I po předání díla postupně vyvstane potřeba celé řady různých dalších změn či úprav. Pro případ takových víceprací si určitě s dodavatelem sjednejte podmínky další spolupráce. Nejčastěji se to řeší předem domluvenou hodinovou sazbou a obecným postupem pro takové případy.

Autor: Jan Tichý

Testování grafických návrhů webu

Prvním výsledkem práce dodavatele webu bývá obvykle grafický návrh. Pojďme se podívat, co by měl tento návrh splnovat a co můžete již v tuto chvíli u webu připomínkovat.

Líbí se vám?

Hned při prvním pohledu na návrh si na něj pravděpodobně utvoříte názor, získáte určitý dojem. Tento dojem by měl být dobrý – stejně totiž postupují i uživatelé, když přijdou na váš web. Pověstný první dojem totiž funguje jak v osobní komunikaci, tak i na webu.

Grafický návrh by dále měl něčím zaujmout, v rámci možností vás odlišovat od konkurence, měl by v lidech vzbuzovat důvěru. Všechna tato hlediska pravděpodobně dokážete ohodnotit sami, ale nezapomínejte, že váš pohled nemusí být vždy ten jediný správný. Předložte návrh přátelům, známým, kolegům nebo vašim dobrým zákazníkům a zeptejte se na jejich dojem či názor. Často tím zjistíte něco, co by vás samotné nenapadlo.

Je snadno použitelný?

Grafika webu je velmi spojena s jeho použitelností – tj. tím, aby se na něm uživatel snadno orientoval, našel všechny informace, které hledá, a dokázal si objednat zboží nebo vás kontaktovat. Na použitelnost se obvykle více zaměřujeme až u funkčního webu, ale již u prvního grafického návrhu si můžete mnoha věcí všimnout a případně je rovnou připomínkovat. Zaměřte se především na následující aspekty:

Vizuální priority

Prvky, které jste ve vašem popisu webu označili jako důležité, by měly být v grafickém návrhu výraznější než ostatní prvky. Dělá se to obvykle velikostí písma, barvou, plochou, kterou prvek zabírá, velikostí volného místa kolem prvku (čím více, tím je prvek výraznější), orámováním nebo tvarem.

Rozdělení na části

Celá stránka by měla být rozdělena na jasně oddělené části.

Velikost písma

Písmo v souvislém textu by nemělo být menší než 12 typografických bodů (pt), jinak nebude jeho čtení pohodlné.

Šířka řádku

V souvislém textu by na jednom řádku mělo být maximálně 70 znaků (včetně mezer). Delší řádky se obtížně čtou.,

Konvence

Uživatelé očekávají, že jisté prvky webu budou umístěny na stejných místech jako všude jinde. Jedná se o:

 • Logo – levý horní roh. Logo by zároven mělo být odkazem na úvodní stránku.
 • Vyhledávání – nahoře vpravo nebo v levém sloupci. U vyhledávání by se měl nacházet text „Hledat“. Pokud je použit nějaký grafický prvek, měla by to být lupa.
 • Globální (hlavní) navigace – vodorovný pruh v horní části stránky nebo svislý pruh v levé části stránky.
 • Nákupní košík – vpravo nahoře, obvykle je spojen s ikonou nákupního košíku.
 • Nápověda – vpravo nahoře.

Odkazy

Odkazy by měly být vždy podtržené, naopak žádný jiný text na webu by podtržený být neměl. Dejte si také pozor na to, aby váš dodavatel nezapomněl navrhnout odlišnou barvu pro odkazy, které již uživatel navštívil.

Úvodní stránka

Na úvodní stránce by se měl vždy nacházet stručný popis vašeho webu a zdůraznění jeho hlavního přínosu pro uživatele a odlišností od konkurence. Dále by zde neměly chybět odkazy na to nejdůležitější, co se na vašem webu nachází – kategorie produktů, konkrétní produkty – a pravidelně aktualizovaný obsah (aktuality, nově přidané produkty atp.). Ten je důležitý hlavně proto, aby se na váš web lidé měli proč vracet.

V menu by také neměl chybět odkaz na úvodní stránku.

Barevný kontrast

Kontrast barvy písma a pozadí ve všech částech stránek by měl být dostatečný, aby se text pohodlně četl.

Záhlaví

Dejte si pozor na to, aby záhlaví nebylo příliš vysoké. Může to sice vypadat efektně, ale lidem to na webu bude spíše znepříjemnovat prohlížení obsahu.

Odpovídá vizuálnímu stylu vaší firmy?

Důležité také je, aby grafický návrh webu odpovídal vizuálnímu stylu vaší firmy – měl by používat vaše barvy, logo a grafické prvky.

Co dál?

Až váš dodavatel webu opraví grafický návrh podle vašich připomínek, bude pokračovat ve vytváření webu – pravděpodobně přípravou aplikace a šablon. Dejte si ale pozor na to, aby i při dalším vývoji grafik zpracovával obsahové prvky stránek – např. objednávkové formuláře, detail produktu atp. Je to důležité proto, aby byl váš web konzistentní a přehledný, a tak lépe plnil vaše cíle.

Testování webu a prototypů

Během vývoje webu budete mít průběžně možnost vyjadřovat se k jeho pracovním verzím. Na co se u nich zaměřit, abyste dosáhli co nejlepšího celkového výsledku, a jak pracovní verze i finální web testovat na skutečných uživatelích, na to se podíváme v tomto díle seriálu.

V posledním díle jste se dozvěděli, jak připomínkovat grafický návrh webu – ten je vlastně takovou první pracovní verzí webu, kterou uvidíte. Po schválení grafiky začne dodavatel vašeho webu vytvářet konkrétní stránky a aplikaci, která za webem poběží. Přitom vám bude postupně zpřístupnovat různé pracovní verze webu, které můžete připomínkovat.

Hned na začátek vám dám jednu dobrou radu: Připomínkujte toho co nejvíce již v prvních verzích webu. Čím víc toho má dodavatel hotové, tím více toho musí předělávat, pokud chcete udělat něco jinak. Obvykle máte v rámci vývoje webu právo na určité množství změn, ale vše má své meze. Takže se snažte připomínkovat co nejdříve, ušetříte si tím čas i peníze.

Co můžete odhalit sami

Vžijte se do uživatelů

Především se zkuste co nejvíce vžít do budoucího uživatele webu (měli byste o něm mít určitou představu díky analýze cílové skupiny, kterou jste se v seriálu zabývali dříve):

 1. Přemýšlejte, jestli jsou pro budoucího uživatele srozumitelné všechny výrazy, které se na webu používají, jestli bude rozumět dělení (struktuře) webu.
 2. Využijte modely (persony) a úkoly návštěvníků, které jste si vytvořili během přípravy webu. Zkuste se převtělit do kůže běžného návštěvníka webu (model vám umožní si ho představit) a simulujte provádění běžných úkolů. Obvykle tím narazíte na problémy, které by vás jinak nenapadly.
 3. Přemýšlejte, jestli na vašem novém webu nechybí nějaké informace, které by návštěvníky zajímaly. (Pomoct vám může pohled na weby konkurence.)

Vybrané parametry webu

Kdybych měl vyjmenovat všechno, co byste měli u webu kontrolovat, musel bych o tom napsat další seriál. Upozorním vás tedy alespoŘ na ty nejdůležitější aspekty:

 • Titulek okna – jedná se o pruh úplně nahoře na obrazovce (obvykle je modrý). Zobrazuje se zde název stránky, kterou máte právě načtenou. V žádném případě by tento titulek neměl být na celém webu shodný – měl by vždy obsahovat název konkrétní stránky (např. “Kontakt”, “O nás”) a název vašeho webu.
 • Klíčová slova – pokud chcete na některá slova dobře vycházet ve vyhledávačích, zkontrolujte si, že je máte napsaná v textu příslušných stránek.
 • URL adresy – URL stránky je vždy napsané nahoře na obrazovce, např. https://www.seznam.cz . URL stránek na vašem novém webu by neměla být příliš dlouhá, měla by být co nejvíce srozumitelná běžným lidem a měla by obsahovat co nejméně parametrů (parametry vždy v URL začínají za znakem otazníku).
 • Vyzkoušejte na web použít nástroj Poodle Predictor. Web v něm bude bez grafiky, ale měl by jít i tak bez problémů používat. Pokud nepůjde, je něco v nepořádku.
 • Většina stránek by měla obsahovat výrazný hlavní nadpis a, pokud je potřeba, také stručný popis obsahu stránky.
 • Stránka, na které se v rámci webu právě nacházíte, by měla být nějak speciálně označena v menu.
 • Text – měl by obsahovat odstavce (co nejkratší), seznamy s odrážkami, nadpisy, vysvětlující tabulky či obrázky. Důležité pasáže by měly být zvýrazněny tučným písmem. V textu by také neměly být žádné pravopisné chyby.
 • Na každé stránce by se měl nacházet textový odkaz na úvodní stránku (klikací logo nestačí).
 • Stránky, u kterých se dá čekat, že si je lidé budou tisknout, by měly být na papíře bez problémů čitelné a neměly by obsahovat zbytečné prvky (např. menu).
 • Na úvodní stránce by mělo být srozumitelně vysvětleno, čím se web či firma zabývá, a měly by zde být odkazy na nejdůležitější součásti webu.

Nezapomente také na to, že i na fungující verze webu můžete použít pravidla, která jsem vám říkal u testování grafických návrhů.

Kontrola podle návrhu a analýzy

Kromě kontroly, jestli dodavatel plní vaše zadání (návrh) byste se měli u funkčního webu zamýšlet i nad tím, jestli s výsledkem uspějete – jestli takto navržený web je opravdu tím nejlepším, co jste ze sebe dostali po úvodní analýze. Tyto úvahy nepodcenujte: často vám až nad reálným webem dojde mnoho věcí, které vás u návrhu nenapadly (přece jen je navrhování náročné na abstraktní myšlení a všechno se od stolu dobře navrhnout nedá).

Konzultace s odborníkem

Pokud máte známého, který si již nějaký web nechal vytvořit, nebo někoho, kdo se tvorbou webů přímo zabývá, určitě ho požádejte, aby se na prototypy vašeho webu a následné finální dílo podíval. Ani tak samozřejmě nemusíte odhalit všechny zásadní chyby, ale lepší něco než nic (nejlepším řešením je samozřejmě poradit se se specializovaným odborníkem).

Testování na uživatelích

Nic vám nepomůže tak, jako když si otestujete web na skutečných lidech. Uživatelé mohou na vašem webu něco přehlížet, něco špatně pochopit, hledat určité informace na špatných místech, zadávat špatné hodnoty do formulářů, nechápat rozdíly mezi vašimi produkty, mohou jim na webu chybět určité informace (a může se vyskytnout spoustu dalších problémů). Na světě pravděpodobně neexistuje tak empatický člověk, aby všechny podobné chyby odhalil sám. Proto se použitelnost webů testuje na skutečných uživatelích. Základní test si můžete vyzkoušet snadno sami:

 1. Připravte si pro uživatele pár úkolů, které budou na webu dělat. (Pomohou vám v tom uživatelské scénáře, které již máte připravené z dřívějších fází.)
 2. Sežente si lidi, kteří by aspon hypoteticky mohli váš web někdy používat, a pozvěte si je k sobě (nebo se můžete vypravit za nimi). Může se jednat klidně o vaše známé či rodinné příslušníky (za předpokladu, že váš web příliš neznají).
 3. Berte si uživatele jednoho po druhém k počítači, do prohlížeče nahrajte svůj web a sami si sedněte za ně.
 4. Každému uživateli zadávejte připravené úkoly a sledujte, jak se mu je daří plnit a v čem má problémy. Snažte se do uživatele co nejvíce vžít – pokud vidíte, že má s něčím problémy, ptejte se ho, čemu nerozumí.
 5. Zapisujte si všechno, co zjistíte, a potom, co otestujete posledního člověka, si své poznámky projděte a udělejte si jasné závěry, co na webu udělat jinak.

Při prvním testování si budete mnohokrát klepat v duchu na čelo a říkat si, “jakto že vás to nenapadlo dřív” nebo “jak jste si mohli myslet, že to někdo pochopí”. Každopádně, první testování webu obvykle každého přesvědčí, že se bez něj neobejde, pokud má výsledný web za něco stát. Pamatujte na to a aspon jednou si testování na lidech vyzkoušejte.

Uživatelské testování vám pomůže odhalit chyby, které by na vašem webu denně dělaly stovky či tisíce uživatelů, a kvůli tomu byste získávali zbytečně méně objednávek nebo poptávek. Proto se čas a námaha investovaný do uživatelského testování webu obvykle bohatě vrátí. Na závěr bych vám také rád ještě jednou připomněl radu ze začátku, která platí u uživatelského testování dvojnásob: testujte co nejranější verze webu a co nejvíckrát, klidně v menším rozsahu. Dříve tak přijdete třeba na zásadní chyby v návrhu a budete se moct ještě včas vydat jinou cestou.

Autor: Martin Snížek

 

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.