Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Retro Monday, díl 9: Tvorba obsahu

Zásady pro tvorbu obsahu

Kvalitní obsah je důvodem, proč lidé váš web navštěvují. Je proto také rozhodující podmínkou úspěšného webu. Nabídnete-li lidem kvalitní obsah, budou se k vám rádi vracet a odkazovat na vás. Přečtěte si, jak tvořit obsah, který přiláká co nejvíce návštěvníků.

Co je to obsah webu

Nejobvyklejší formou obsahu webových stránek je text, na který se v tomto článku zaměříme především. Mezi další typy obsahu patří obrázky, stále populárnější videa, nejrůznější schémata a diagramy či webové aplikace. Za speciální typ obsahu lze považovat také metadata.

Jak vypadá kvalitní textový obsah

Existuje několik kritérií, jejichž splněním se stává textový obsah hodnotným. Mezi ta nejdůležitější patří zejména:

 • Srozumitelnost – v žádném případě nelze předpokládat, že každý návštěvník vašeho webu rozumí prezentované problematice stejně dobře jako vy. Je tedy nutné pořádně vysvětlit a popsat vše, co by nemuselo být někomu jasné.
 • Stručnost – obecně platí, že čtenáři nechtějí čtením vašich textů trávit více času, než je nezbytně nutné k získání požadovaných informací. Vyvarujte se proto psaní „košatých“ textů a místo toho raději buďte věcní, pište výstižně, jasně a přesně formulujte své myšlenky.
 • Informační hodnota – pamatujte na to, že čtenář věnuje svůj čas čtení vašeho textu především proto, aby z něj něco získal. Přínosem pro čtenáře může být přitom například i to, pokud nějaké známé informace zpracujete přehledným či netradičním způsobem. Vlastní invence v podobě osobních zkušeností či nápadů se ovšem také cení.
 • Serióznost – veškeré publikované informace mějte ověřené a svá tvrzení podložte věcnými argumenty. Pokud čerpáte z cizího zdroje, vždy jej uveďte.
 • Aktuálnost – usilujte vždy o to, aby váš text byl aktuální a odpovídal současnému stavu. Neaktuálnost čtenáře odrazuje a vzbuzuje v nich nedůvěru. O aktuálnosti obsahu svědčí také správné datování, které zminuji níže.
 • Jedinečnost – informačně hodnotný obsah, který návštěvníci získají pouze u vás, je nespornou konkurenční výhodou. Snažte se proto vyhnout přebírání obsahu v jakékoliv formě a věnujte raději úsilí tvorbě vlastního nového a originálního obsahu.

Platí, že základem textového obsahu by rozhodně měl být pravopisně správný text, bez zbytečných hrubek a překlepů. Chcete-li působit seriozně, očekává se od vás jistá stylistická úroven.

Na formě textu také záleží

Na text určený pro web jsou kladeny specifické požadavky rovněž, co se formy týče. Nestačí takříkajíc zkopírovat tištěné firemní letáky.

Při tvorbě obsahu se snažte, aby váš text byl dobře čitelný a pro čtenáře přehledný. Snad nikoho nebaví prokousávat se dlouhým nezformátovaným textem. Používejte tedy vhodné členění do odstavců, seznamy s odrážkami, tučné písmo, kurzívu a prokládejte text nadpisy. Stále přitom však mějte na paměti, že všeho moc škodí. Vhodné je rovněž dodržování základních typografických konvencí. V případě, že s podobnými úpravami textů nemáte dostatečné zkušenosti, neváhejte využít služeb profesionálů, tedy copywriterů a jazykových korektorů. Vložená investice se vám rozhodně vyplatí.

Odkazování a datování

Hypertextové odkazy patří mezi základní pilíře webu. Nebojte se je tedy používat tam, kde jsou vhodné. Odkazy na citované zdroje případně relevantní obsah třetí strany jsou přidanou hodnotou pro vaše čtenáře a zvyšují tak hodnotu vašeho obsahu.

Mnoho autorů obsahu zapomíná na tzv. datování. Neopomente proto vámi publikovaný obsah vždy doplnit datem jeho vzniku či poslední aktualizace. Uvádějte přitom nejen den a měsíc, ale také rok. Webový obsah má často poměrně dlouhou životnost a chybějící rok tak může být pro uživatele značně matoucí.

Metadata

Speciálním typem obsahu použitým u (X)HTML dokumentů jsou také tzv. metadata. Ta představují informace, které jsou pro návštěvníka na první pohled skryté. V rámci (X)HTML dokumentu jsou metadata obsažena v jeho hlavičce, neboli oblasti mezi tagy a zapisují se pomocí značky .

Nejčastěji používanými metadaty jsou informace o autorovi (author), klíčová slova (keywords), popis (description) či znaková sada (charset). Zejména v minulosti mělo správné použití metadat výrazný vliv na SEO neboli optimalizaci pro vyhledávače. V současnosti je z hlediska SEO důležitý především popis, který některé vyhledávače zobrazují na stránce s výsledky vyhledávání. Oproti tomu například klíčová slova většina vyhledávačů v podstatě nebere v potaz. Jejich správným využitím přesto nemůžete nic pokazit.

Další typy obsahu

Jak jsem uvedl již výše, text není jediným typem obsahu, který lze na webu využít. Především v poslední době se v důsledku zlepšování parametrů připojení k internetu začaly v hojné míře uplatnovat také další formy obsahu. Zejména nejrůznější videa či animace mají celkem vysoký potenciál přilákat a zaujmout uživatele. Také různé ilustrační obrázky a diagramy pomáhají zvýšit atraktivitu vámi tvořeného obsahu a přispívají k jeho srozumitelnosti. Jako vždy, i v tomto případě však platí známé všeho s mírou. 

Autor: František Štrupl

 

Copywriting – přehled základních zásad pro marketingové texty

Z předchozích částí tohoto seriálu už víte, jak důležité je naplnit svůj web kvalitním obsahem, který uspokojí návštěvníky a přiměje je k objednávce či opakované návštěvě. I když se v dnešní době stále častěji začínají prosazovat alternativní formáty obsahu jako obrázky, videa či interaktivní aplikace, prim hraje stále text. A nejdůležitější z textů jsou ty, které prodávají.

Čím se texty na webu liší od „papírových“ textů

S trochou nadsázky by se dalo říci, že ve všem. Texty zkopírované z papírových letáků, prospektů a katalogů sice mohou obsahovat potřebné informace, není však pravděpodobné, že dobře splní cíle, které od nich na webu očekáváte. Hlavních odlišností je několik:

 • U internetového textu není většinou vidět celý kontext. V praxi to znamená, že skoro nikdy nezná čtenář všechny souvislosti. Text bývá součástí stromové architektury a ne lineární jako na papíře.
 • Text na internetu může být interaktivní. Díky elektronickému zpracování se může text měnit na základě akcí uživatele, a to jak po stránce formy, tak obsahu.
 • Dalším specifickým znakem internetového textu je jeho nezávislost na zobrazovacím zařízení. Tím nemusí být vždy velký monitor. Čím dál více lidí používá pro prohlížení webových stránek mobilní telefon nebo PDA, zapomínat se však nesmí ani na postižené, pro něž může být zobrazovacím zařízením hlasová čtečka.
 • Autor má možnost přidělit jednotlivým částem textu sémantický význam. Díky tomu lze text snáze pochopit a interpretovat.

Co z toho plyne? Pouze převést své tištěné materiály do elektronické podoby a čekat, až se dostaví úspěch, není dobrý nápad.

Specifičtí jsou i internetoví čtenáři

Každý internetový čtenář spěchá. Ač to může znít nadneseně, lidé na internetu čtou neradi, a to především dlouhé texty. Člověk brouzdající internetem většinou přeskakuje mezi jednotlivými kapitolami a rozhodně neprochází text od začátku do konce. Dnešní doba přináší záplavu informací, ve kterých si každý vybírá jen ty, jež ho dokážou skutečně obohatit.

S tím souvisí typický znak návštěvníků internetových stránek – ti stránku nečtou, ale pouze skenují (tzn. nesystematicky procházejí vizuálně nejvýraznější záchytné body). Čtenář obvykle nebývá připraven hluboce se do textu ponořit. Na druhou stranu, pokud obsahuje váš text skutečně hodnotné informace, i na internetu se najde dostatek lidí, kteří jej přečtou od začátku do konce.

Dobrá příprava, základ úspěchu

Práce na kvalitním textu začíná ještě dlouho předtím, než napíšete první řádku. Nejprve se musíte zamyslet nad tím, jaký bude typický čtenář vašeho textu. Pokud vám to pomůže, můžete si sestavit jeho profil – personu. Před napsáním každého textu si pokuste odpovědět na tyto otázky:

 • Co chci psát? Ujasněte si, o čem vlastně chcete psát a jestli je takový text vůbec potřeba. Každý text by měl návštěvníka nějakým způsobem obohatit a přesvědčit ho o vaší převaze nad konkurencí. Musíte vědět, jaký cíl má text splnovat, co je jeho hlavním tématem a na co určitě nesmíte zapomenout. Pokud vám to pomůže, předepište si osnovu nebo načrtněte pořadí hlavních myšlenek.
 • Jak budu psát? Když už máte představu o obsahu svého budoucího textu, měli byste dobře promyslet také jeho formu. Text může mít podobu nabídky, popisu produktu nebo třeba technické specifikace. Mezi marketingové texty patří i tiskové zprávy, odborné články a další útvary. V závislosti na zvolené formě si ještě jednou zrekapitulujte obsah textu a naplánujte také jeho rozsah.
 • Pro koho píšu? Předpokládejme, že už víte, co a jak chcete psát. Nyní je na čase důkladně se zamyslet nad budoucími čtenáři vašeho textu (na paměti byste je samozřejmě měli mít již od začátku). Pokud nemáte přesné podklady, zkuste alespon odhadnout, jakého bude většina vašich čtenářů pohlaví, kolik jim bude let a jaké mají asi zájmy. Lidi lze kategorizovat podle mnohých hledisek (např. podle temperamentu či MBTI [Myers-Briggs Type Indicator]), a pokud správně odhadnete profil svých čtenářů, budete moci cíleně upravovat text tak, aby působil přesvědčivě právě na ně.

Pusťte se do psaní

Když jste úspěšně provedli analýzu svých čtenářů a detailně se připravili, je na čase pustit se do psaní. Obecně platí, že každý copywriter využívá vlastní jedinečný postup, proto nemá smysl tuto fázi detailně rozebírat. Raději se podívejme na tři stěžejní vlastnosti, kterými by měl marketingový text na webu disponovat:

 • Důvěryhodnost. I když se internet postupně dostává pod kůži stále širšímu spektru lidí, pořád se najde velké množství těch, kteří k vám budou zpočátku přistupovat s nedůvěrou. Musíte je přesvědčit o tom, že vaše firma skutečně existuje, vyrábí či prodává kvalitní produkty a jakákoliv obchodní spolupráce s vámi je naprosto bezpečná. Nabízejte proto lidem detailní kontaktní informace, obstarejte si důvěryhodné certifikáty a k textům přikládejte fotografie a odkazy na autoritativní obsah. Vyvarujte se gramatických chyb a postarejte se také o kvalitní sazbu textu.
 • Odlišnost od konkurence. Zatímco vaši kamennou prodejnu si lidé zapamatují a sami si uvědomí, zda se jim tam dobře nakupuje, na webu musíte vlastní konkurenční odlišnosti a výhody popsat sami. Nalezněte stěžejní přednosti svých produktů či služeb a dobře je v textu popište. Místo strohého seznamu vlastností svých výrobků raději popište, jaké výhody jejich používání přinese. Neprodávejte vrtačku, ale díru do zdi, neprodávejte snowboard, ale rychlý, dynamický a adrenalinový zážitek v krásné přírodě.
 • Výzva k akci. Rekněte čtenářům, co mají dělat, když váš text dočtou. Prodáváte-li výrobek, umístěte na konec textu velký odkaz na objednávku, chcete-li přimět čtenáře k registraci do vašeho newsletteru, nabídněte jim výrazné pole pro zadání e-mailu, pokud popisujete ubytování ve svém hotelu, veďte čtenáře k rezervaci. Pokud na výzvu k akci zapomenete, bylo celé vaše předchozí snažení zbytečné. Abyste uspěli, musí vaši čtenáři vědět, co se od nich očekává a kam mají pokračovat. Nebojte se výzvu zopakovat několikrát a patřičně ji zdůraznit.

Pište, pište, pište

O psaní textů pro web již byly napsány desítky knih o stovkách stran, proto nelze očekávat, že se všechny zásady z oblasti copywritingu vejdou do jediného článku. Jako vhodné pokračování vám proto doporučím čtivý seriál Marka Prokopa o web copywritingu a dám vám jednu radu na závěr: PIŠTE. Právě praktický trénink je totiž tím nejlepším způsobem, jak se ve psaní textů pro web zlepšit, vyzkoušet si, co funguje, a nabrat tolik potřebné zkušenosti. Pak už jen sledujte, jak mohou kvalitní texty zahýbat s obratem vašeho webu. 

Autor: Václav Štrupl

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.