Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Retro Monday, díl 12: SEO

Registrace do katalogů

Registrace do katalogů by nepochybně měla patřit mezi první činnosti uskutečněné v rámci budování zpětných odkazů nového webu. V následujícím textu se dozvíte, proč je registrace do katalogů důležitá, poradíme vám, jak katalogy vhodné pro registraci vybrat a jak registrace do nich správně provádět.

Význam registrace do katalogů

Zjednodušeně lze říci, že celý web je založen na odkazech. Dostatečné množství kvalitních odkazů směřujících na vaše stránky přispívá k jejich viditelnosti v rámci internetu. A právě kvalitní katalogy jsou vhodným prostředkem, jak nějaké hodnotné odkazy poměrně nenáročným způsobem získat.

Základní dělení katalogů

Katalogy odkazů jsou weby, které zveřejňují veliké množství odkazů. Ty jsou obvykle uspořádány do mnoha úrovní skupin a podskupin. Podle oborového zaměření lze katalogy členit na všeobecné, které se nevěnují žádnému specifickému oboru, oborové, které se věnují jen jednomu oboru, a speciální, které shromažďují odkazy jen na určité formáty či typy obsahu.

České všeobecné katalogy

Všeobecné katalogy v ČR reprezentuje především velká portálová trojka Seznam.cz, Centrum.cz a Atlas.cz. V nich je registrace nezbytná. Význam pro registrace má také česká sekce mezinárodního katalogu Open Directory (dmoz.org). Ten se však v poslední době často potýká s technickými problémy.

V druhé řadě stojí všeobecné katalogy menších portálů a zpravodajských webů, např. Volný, Caramba, Cent, Katedrála, Klikni serveru iDnes, Opendir, Tiscali a Yo. Další katalogy jsou již spíše osobní a nepříliš úspěšné projekty, které není třeba brát příliš vážně.

Světové všeobecné katalogy

Ve světě existuje veliké množství všeobecných katalogů. Mezi nejznámější patří Open Directory (dmoz.org) a různé mutace Yahoo! (např. yahoo.com, uk.yahoo.com, yahoo.de). Registrace v těchto katalozích má význam zejména pro weby, jejichž pole působnosti není omezeno pouze na ČR. Obecně by neměla chybět registrace vašeho webu v nejvýznamnějších všeobecných katalozích jednotlivých zemí, na které se zaměřujete.

Oborové katalogy

Kromě všeobecných katalogů existují i katalogy zaměřené pouze na určitý obor. Často se nejedná o samostatné, čistě katalogové weby, ale o katalogové sekce vertikálních portálů a zpravodajských serverů. Významnější oborové katalogy obvykle představují poměrně kvalitní zdroj zpětných odkazů i přímé návštěvnosti a je proto vhodné věnovat jim dostatečnou pozornost.

Speciální katalogy

Některé katalogy a vyhledavače se specializují jen na určitý druh či formát dat. Jedná se například o katalogy a agregátory RSS, do kterých lze zaregistrovat RSS kanály (feedy), obsahující zpravidla novinky, zpravodajský obsah, příspěvky z weblogů a v některých případech i zboží. Podmínkou zařazení do těchto katalogů je RSS kanál s velmi často aktualizovaným hodnotným obsahem, např. novinkami z oboru.

Speciálně pro internetové obchody lze vřele doporučit provádění tzv. XML exportu zboží. Ten lze totiž zaregistrovat do katalogů zboží, jakými jsou například zbozi.seznam.cz, zbozi.centrum.cz nebo zbozi.jyxo.cz. Uživatelé tak získají snadný přístup k produktům, které nabízíte.

Základní doporučení pro registraci

Registrace většinou probíhá v několika krocích, kterými je třeba se „prokousat":

 • Výběr vhodné kategorie – stránky je třeba navrhnout do odpovídající kategorie, a to jak tematické, tak regionální, pokud takovéto členění v daném katalogu existuje. Kategorii je dobré vybírat co nejpřesněji vzhledem k obsahu, který na vašich stránkách převládá.
 • Vyplnění základních údajů o vašem webu – nejčastěji se jedná o:
  Adresa stránek (URL) – navrhujte nejlépe původní adresu, ne například adresu „zrcadla", které je na ni pouze přesměrováno.
  Titulek stránek – volbě vhodného titulku byste měli věnovat dostatečné úsilí. Měl by sloužit pouze k jednoznačné identifikaci stránek, tj. obsahovat pouze oficiální název stránek případně název společnosti u firemních stránek, nikoliv jejich popis. K tomu je určen popisek. Vyhnout byste se měli také různým nestandardním znakům či psaní celého titulku velkými písmeny.
  Popisek stránek – měl by stručně a srozumitelně vyjadřovat, co je obsahem stránek, jakému tématu se stránky věnují. Měl by být stylisticky správný. Raději se vyvarujte sáhodlouhých výčtů či „reklamštiny". Také se při psaní popisku vyhněte uvádění údajů, které podléhají časté změně.
 • Vyplnění kontaktních údajů – nebývá podmínkou vždy, ale u většiny katalogů se s tímto požadavkem setkáte.
 • Potvrzení registrace – spočívá nejčastěji v kliknutí na potvrzovací odkaz či odeslání potvrzovacího emailu.

Na závěr je ještě třeba upozornit, že na provedení registrace se po odeslání žádosti čeká nejčastěji několik dnů nebo dokonce týdnů.

Autor: František Štrupl

Výměna odkazů

K dosažení dobré pozice ve vyhledávačích je mimo jiné potřeba také dostatečné množství kvalitních zpětných odkazů. Jednou z tradičních metod jejich získávání je výměna odkazů. V poslední době se sice vzhledem k současné „politice“ vyhledávačů stává ve své klasické podobě čím dál tím méně efektivní, přesto však stále zůstává hojně využívaným způsobem, jak zpětné odkazy získávat.

Jak výměna odkazů funguje

Zpětné odkazy jsou při výměně odkazů budovány na základě vzájemné dohody mezi majiteli webů. Existuje mnoho způsobů, jak výměnu odkazů uskutečnit. Nejjednodušším z nich je požádat o ni přímo webmastera nebo vlastníka stránek, se kterými chcete odkazy vyměnit.

Výměna pak probíhá v následujících krocích:

 1. Příprava webu pro výměnu.
 2. Nalezení tematicky příbuzných, ale nekonkurenčních, cizích stránek.
 3. Odkázání na tyto stránky (může následovat až po dalším kroku).
 4. Oslovení jejich webmastera s prosbou o reciproční odkaz.

Příprava webu pro vyměňování odkazů

Před započetím výměny odkazů je potřeba nejprve připravit stránky, na které se budou umísťovat odchozí odkazy. Preferované jsou vnitřní obsahové stránky vlastního webu, na které lze ovšem umísťovat jen ty nejkvalitnější a tematicky nejrelevantnější odchozí odkazy. Méně kvalitní či obecnější odchozí odkazy se umísťují na samostatnou stránku odkazů, ve větším počtu pak do sekce strukturované jako malý oborový katalog.

Vyhledávání potenciálních partnerů pro výměnu

Pro výměnu odkazů je vhodné vybírat pouze vysoce relevantní stránky. Potenciální partnery lze přitom vyhledávat třemi způsoby:

 1. Prohlížením příslušných sekcí vztahujících se k vašemu oboru v katalozích odkazů.
 2. Pomocí fulltextových vyhledávačů a dotazů s vhodně zvolenými slovy charakteristickými pro daný obor.
 3. Vyhledáváním zpětných odkazů konkurence. Ty můžete zjistit například pomocí příkazů link: a linkdomain: ve vyhledavači Yahoo!.

Již při výběru vhodných partnerů pro výměnu odkazů je dobré brát v potaz pravděpodobnost, s jakou se výměna uskuteční. Tu zvyšuje například to, když je na cizích stránkách snadno nalezitelný kontakt, jsou zjevně nedávno aktualizované a již nějaké odchozí odkazy obsahují.

Kvalitní stránky vhodné pro výměnu odkazů by měly:

 • být zaindexovány v databázi alespoň jednoho z hlavních vyhledávačů,
 • mít téma blízké tématu vašich stránek,
 • neobsahovat příliš velké množství odchozích odkazů,
 • mít co nejvíce zpětných odkazů.

Oslovení s prosbou o výměnu odkazů

Při oslovení je důležité zejména zvolit dostatečně citlivý přístup, abyste nebyli označeni za spammera. Pro ilustraci proto uvádím ukázkový email, kterým můžete o reciproční odkaz žádat:

Dobrý den,
při hledání informací na internetu jsem narazil na Vaši stránku https://www.xxx.com.

Tato stránka mě velice zaujala a přišla mi užitečná i pro návštěvníky mého webu www.yyy.com. Proto jsem se rozhodl přidat odkaz na Vaši stránku do sekce Odkazy www.yyy.com/od­kazy/ našeho webu.

Pro popis Vaší stránky jsem využil informací uvedených na Vašem webu. Zkontrolujte, prosím, zda je vše v pořádku. V opačném případě mě neváhejte kontaktovat s návrhem vhodnějšího titulku či popisu.

Byl bych zároveň velice potěšen, kdybyste mohl přidat odkaz na náš web na Vaši stránku s odkazy.

Základní Informace o našem webu jsou:

Titulek: Název webu.

Popis: Popis webu.

URL: https://www.yyy.cz

S pozdravem

Hlavní slabina výměny odkazů

Výraznou nevýhodou klasické reciproční výměny odkazů je skutečnost, že vyhledávače jsou v současné době schopny tento typ odkazů snadno odhalit a nepřikládají jim již takovou váhu, jak tomu bylo v minulosti. Tomuto problému se můžete vyhnout domlouváním sice náročnějších, ale mnohem efektivnějších výměn odkazů v rámci nepřímého link buildingu, jehož princip lze nejlépe vyjádřit diagramem Stránka A → Stránka B → Stránka C → Stránka A. V tomto případě tedy odpadá přímá provázanost mezi dvěma libovolnými stránkami účastnícími se výměny.

Tři rady na závěr

Efektivitu a celkovou úspěšnost výměny odkazů můžete snadno maximalizovat, budete-li se při jejím uskutečňování řídit následujícími radami:

 • Obecně je lepší vyměňovat méně kvalitních odkazů než hodně nekvalitních.
 • Počet ochozích odkazů na běžné obsahové stránce by neměl být vyšší než cca. 10. Na samostatné stránce ochozích odkazů může být odkazů až okolo 50–60.
 • Obvykle je úspěšnější rozeslat méně pečlivě individualizovaných žádostí o výměnu, než mnoho e-mailů podle stejné, nijak neindividualizované šablony. 

Autor: František Štrupl

Další metody budování zpětných odkazů

V minulých dílech jsme se již věnovali dvěma velmi rozšířeným metodám získávání zpětných odkazů – registracím do katalogů a výměně odkazů. Existují však také další způsoby, jak zpětné odkazy získávat. Pojďme se na ně tedy podívat blíže.

Zpravodajské servery

Na webu existuje mnoho zpravodajských serverů, kterých lze s úspěchem využít pro získání velmi hodnotných zpětných odkazů. Ty mohou být ve formě:

 • Odkazu umístěného přímo ve zpravodajském obsahu.
 • Nebo jako součást podpisu autora u zpravodajského obsahu.

Link building se v tomto případě velmi úzce prolíná s public relations, jejichž metody do jisté míry využívá. Při snaze o získání odkazů ze zpravodajských serverů lze postupovat v zásadě třemi způsoby:

 1. Vytvářet události, které by mohly být zajímavé pro veřejnost. Těmi jsou například uvádění novinek na trh, pořádání soutěží, sponzorování známých akcí či organizací apod. Zároveň je samozřejmě potřeba média o těchto událostech informovat, nejčastěji formou tiskových zpráv.
 2. Publikovat vlastní články na zajímavá témata. Jedná se o velmi účinnou, i když poměrně nákladnou, metodu, neboť je potřeba napsat natolik kvalitní články, aby je zpravodajský server byl ochoten zveřejnit i s odkazem v podpisu.
 3. Uveřejňovat placené PR články. Jejich publikování na významných zpravodajských serverech však může být poměrně drahé a často jsou také uveřejněny jen po omezenou dobu. Na druhou stranu lze do placených PR článků většinou vkládat dobře optimalizované odkazy.

Osobní stránky a blogy

Kvalitní, hodně navštěvované a odborně zaměřené weblogy a osobní stránky mohou být dobrým zdrojem zpětných odkazů. Při jejich získávání se postupuje obdobným způsobem jako v případě zpravodajských serverů. Je však třeba si uvědomit, že bloggeři jsou často citlivější ke komerčnímu obsahu.

Zpětné odkazy lze na blozích získat také komentováním článků. Přitom je potřeba dát si pozor, aby nebyl komentář považován za spam. Musí být proto věcný a hodnotný pro čtenáře daného článku.

Diskusní fóra

Pro link building lze využít také diskusních fór. Zpětné odkazy lze získávat jejich vkládáním do jednotlivých příspěvků. Při tom je však potřeba postupovat velmi citlivě a obezřetně a vyhnout se tzv. spamování. Vaše příspěvky by proto měli být hodnotné a pro ostatní užitečné.

Některá fóra sice neumožňují vkládání odkazů přímo do příspěvků, ale mají alespoň uživatelské profily, do kterých lze URL propagovaného webu vložit. Častým přispíváním do fóra lze pak důležitost tohoto odkazu zvýšit, neboť na stránku s profilem obsahujícím odkaz vedou odkazy z jednotlivých příspěvků.

PR služby

Zpětný odkaz lze získat i jeho vhodným umístěním do tiskové zprávy v elektronické podobě. K distribuci tiskových zpráv médiím jsou určeny PR služby. Jejich moderní verze pak nabízejí také trvalé publikování tiskových zpráv na webu. V ČR jsou nejvýznamnějšími zástupci PR služeb PressPortal.cz, Pressweb.cz a PRESS on-line.

Záložkovací systémy

Nejrůznější záložkovací systémy sloužící ke sdílení odkazů mezi uživateli si v poslední době nacházejí stále více příznivců. I jich lze s úspěchem využít pro získání zpětných odkazů. Aby však tyto odkazy byly dobrým zdrojem přímé návštěvnosti, musí v nich získat nadprůměrnou popularitu. Toho lze docílit především publikováním atraktivního a velmi hodnotného obsahu.

Vlastní weby

Pro podporu hlavního webu zpětnými odkazy lze využít také dalších webů patřících jeho provozovateli. Zakládání dalších webů pro podporu propagovaného webu zpětnými odkazy se vyplatí zejména v situaci, kdy je získávání zpětných odkazů pro hlavní web ostatními metodami obtížné například z důvodu velké komerčnosti propagovaného webu jinak chudého na obsah.

Tyto další weby, často nezývané také satelitní, by měli s propagovaným webem tematicky souviset a mít dobrý potenciál získávat zpětné odkazy. Takovými weby mohou být například komunitní weby určené pro sdílení poznatků a zkušeností mezi uživateli.

Závěr

Existuje mnoho způsobů, jak zpětné odkazy získávat. V předchozím textu jsme uvedli jen některé z nich. Při budování zpětných odkazů pro váš web je důležité zapojit vlastní kreativitu a vynalézavost. Především je však nutné, mít opravdu kvalitní web, protože jen tak bude link building skutečně smysluplný. 

Autor: František Štrupl

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.