Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Postřehy k akci "Chcete PPC kampaň zdarma?"

Minulý týden jsme vás na blogu vyzvali, abyste nám pomohli s hledáním vhodného inzerenta v AdWords pro studentskou soutěž The Google Online Marketing Challenge, a návrhů se sešlo opravdu požehnaně. Ještě před předáním seznamu webů studentům jsem tyto weby podrobně analyzovala, hledala jejich možné problémy či nedostatky a studentům pak tento seznam odevzdala se svými doporučeními. Některé z nejčastěji se vyskytujících nedostatků shrnuji v následujícím příspěvku a ke každému z nich přikládám i svůj tip na jejich nápravu. Na úvod bych však ráda poděkovala všem, kteří byli aktivní a své weby do této soutěže přihlásili!Obecně se PPC reklama nedoporučuje, pokud je web špatný nebo obor, kterému se web věnuje, není vhodný pro propagaci ve vyhledávačích. Co to ale konkrétně v případě navržených webů znamenalo? A jaké tedy byly jejich nejčastější nedostatky, kvůli kterým jsem některé z nich studentům nedoporučila?

Žádná či skrytá konverzní akce

Mezi časté nedostatky webů, které se do soutěže hlásily, patřila absence jakékoliv konverzní akce, případně byla tato konverzní akce na webu opravdu důkladně skryta. Dokonce se mi do rukou dostala i taková perlička, jakou je „e-shop“ bez jakékoliv možnosti on-line objednání nabízeného zboží. Náš tip:Pokud to s PPC myslíte vážně, měli byste nejprve jasně definovat konverzní akci pro svůj web a také ji do webu vhodně implementovat. „Neviditelný“ kontaktní formulář dole na stránce s kontakty zřejmě nebude to pravé ořechové. Pokud je to vhodné, můžete vymyslet dokonce několik druhů konverzních akcí. Obecně platí, že čím více a podrobněji konverzní akce na webu měříme, tím lépe se PPC kampaně spravují a plní své cíle.

Nekvalitní Landing Pages

Poměrně frekventovaným neduhem byla také absence dostatečně kvalitních a relevantních cílových stránek. AdWords totiž, jak známo, hodnotí inzeráty také pomocí tzv. Quality Score a právě jednou z veličin, která má na QS značný vliv, je relevance a kvalita cílových stránek. Pokud na cílové stránce není žádný informační text s klíčovými slovy, bude pravděpodobně tato stránka hodnocena hůř než stránka informačně bohatá.V několika případech jsem sice vhodné (z hlediska tematické relevance) cílové stránky našla, ale jejich provedení bylo tak špatné, že byly pro inzerci v Google AdWords zcela nevhodné. Náš tip:Na cílové stránky myslete ještě před spuštěním kampaní a upravte je do vhodné podoby. Zvýší se tak celková kvalita a úspěšnost vašich kampaní.

Inzerce na zakázané zboží či zboží chráněné značkou

Mezi kandidáty na kampaň zdarma se objevily i weby s tématikou zbraní a tabákových výrobků, které jsou spolu s několika dalšími tématy v Google AdWords zakázány. Rovněž majitelé ochranných značek si mohou zažádat o blokování inzerce na jejich značku. To je třeba případ značek Apple nebo Nokia. Pokud nedostanete přímý souhlas od majitele této značky, je inzerce nemožná. Weby, kterých se tento problém týkal, jsem proto musela ze seznamu vyřadit. Náš tip: Před zadáním kampaní v AdWords si zkontrolujte publikační pravidla a přesvědčte se, že je splňujete. Pokud ne, můžete využít jiných PPC systémů, které jsou benevolentnější (Sklik, AdFox, Etargeta další).

Přítomnost reklamy AdSense na cílových stránkách

Uznávám, že zavedení tohoto kriteria jako jednoho z důvodů pro nedoporučení daných stránek, se může někomu jevit jako zbytečně přísné. Chtěla jsem však ošetřit to, aby návštěvníci přivedení prostřednictvím AdWords stránky ihned neopouštěli prostřednictvím AdSense. Toto pravidlo mělo své opodstatnění hlavně na stránkách prodejních, kde se zobrazovaly inzeráty konkurence. Samozřejmě, že PPC může být velmi dobrým a laciným zdrojem návštěvnosti i pro informační weby, které se AdSense „živí“. Pro účast v soutěži jsem však tyto weby příliš nedoporučila, neboť mi šlo hlavně o to, aby si studenti vyzkoušeli klasickou kampaň. Náš tip:Pokud stránky s AdSense máte a rádi byste je pomocí PPC propagovali, vždy si velmi dobře hlídejte náklady a výnosy. Pokud se navíc jedná o web s potenciálem vracejících se návštěvníků, investice do PPC může být dobrou volbou.

Vyšší potenciál kampaní

Bohužel jsem také musela studentům nedoporučit ty weby, které měly větší potenciál, než je proinzerovaných 200 dolarů za několik týdnů. Tyto weby se nehodily, protože hodně hledaná klíčová slova by skromný rozpočet mohla vyčerpat již za několik dní, a rozpočet „škrtit“ v průběhu kampaní nebudeme.

Vysoká konkurence

Ze soutěžních webů jsem rovněž nedoporučila ty, které se na nic konkrétního nespecializují, mají nejen v PPC mnoho soupeřů a v jejich společnosti nejsou příliš konkurenceschopní. Náš tip:Pokud na takový web chcete přesto PPC kampaně vytvořit, zaměřte se na méně konkurenční kategorii svého webu. Prodáváte mobilní telefony, ale špičkovými specialisty jste pouze na značku Jablotron? Zkuste PPC nejprve na tuto užší kategorii!

Nevhodná doba

Stejně jako všude jinde i v PPC existují sezóny. Web, který je jasně orientován na letní sezónu, bude mít v zimě těžko úspěšnou PPC kampaň. Hledanost bude nízká a s tím bude souviset i stále se zhoršující kvalita kampaní. Náš tip:Sledujte hledanosti klíčových slov vašeho odvětví a kampaně nasazujte ve vhodnou dobu!

Váš produkt nikdo nezná

PPC reklama ve vyhledávačích není vhodným propagačním prostředkem pro produkt, který nikdo nezná, nikdo ho nepotřebuje, a tedy ani nehledá. Pro takový druh produktu je vhodná reklama podporující váš brand, a tou může být například PPC reklama v obsahové síti. Mimochodem, myslíte, že by měla čistě teoreticky před deseti lety úspěch ve vyhledávačích PPC reklama na autonavigace? Já o tom dost pochybuji.

 • Ivo
  27. 02. 2008 / 14:48

  Bude k dispozici Váš komentář k webům které byly přihlášeny? Nebo alespoň těch webů které jsme si přidaly?

 • Patrik
  27. 02. 2008 / 15:08

  Jak jsem již zmínil v e-mailu, který byl směrován autorce. Toto podle mě nejsou postřehy, ale dodatečná úprava pravidel. IMHO tohle mělo být uvedeno již na začátku. Nebo teď máme dle těchto postřehů upravovat své weby?

 • František Štrupl
  27. 02. 2008 / 16:58

  [2] Moc nerozumím, jak to myslíte s těmi pravidly, resp. která pravidla máte na mysli?

  Pokud jde o pravidla Google AdWords, která neumožňují inzerovat na vybrané typy zboží či zboží chráněné značkou, pak bylo zcela logické, že weby, kterých se to týkalo, musely být vyřazeny.

  Dalšími pravidly, která jsou pro akci „Chcete PPC kampaň zdarma?“ platná a nelze je nijak obejít, jsou pravidla samotné soutěže The Google Online Marketing Challenge, která samozřejmě také nemůžeme nijak ovlivnit, a pokud je mi známo, ani je žádný z webů nijak neporušoval.

  Poslední „pravidla“, která byste snad mohl mít na mysli, jsou nějaká naše interní „hájedničkovská“ pravidla. Ta jsme však dodatečně upravit nemohli, a to z jednoho prostého důvodu. Žádná taková nejsou a nebyla.

  Čili, abych to shrnul, weby, které byly vyřazeny, porušovaly pravidla samotných Google AdWords. Všechny ostatní weby byly s příslušnými doporučeními (o kterých byl i tento spot) předány studentům a záleží jen na nich, které si vyberou.

  Vzhledem k tomu, že H1.cz, tedy konkrétně Petra, působí u této soutěže v rámci VŠE v roli jakéhosi odborného garanta, přijde mi zcela logické, že tato doporučení studentům dala a rozhodně bych je nepřirovnával k nějaké změně pravidel ex post. Primárním cílem akce přeci je, aby se studenti něco naučili.

 • Patrik
  27. 02. 2008 / 17:21

  [3] V článku Chcete PPC kampaň zdarma? píšete, že se pokusíte nalézt vhodné inzerenty a níže uvádíte pravidla, která musí inzerenti resp. jejich weby dodržet:

  • Nesmí již mít vlastní účet v Google AdWords.
  • Mělo by se jednat o malou či střední českou firmu.
  • Musí souhlasit s touto soutěží.
  • Neměly by podnikat ve vysoce konkurenčním oboru (např. cestovní agentury, webhosting, finanční služby).

  V tomto článku, který má nadpis Postřehy k akci, píšete např.:

  Přítomnost reklamy AdSense na cílových stránkách

  Uznávám, že zavedení tohoto kriteria jako jednoho z důvodů pro nedoporučení daných stránek, se může někomu jevit jako zbytečně přísné. Chtěla jsem však ošetřit to, aby návštěvníci přivedení prostřednictvím AdWords stránky ihned neopouštěli prostřednictvím AdSense. Toto pravidlo mělo své opodstatnění hlavně na stránkách prodejních, kde se zobrazovaly inzeráty konkurence.

  IMHO je to spíše další pravidlo než postřeh. Nemělo být toto kritérium už v podmínkách na začátku? Nebo se pod podmínkou – nesmí mít vlastní účet u AdWords – myslí i účet u AdSense?

  Laik, který služby AdSense a AdWords nezná, taktéž nemůže vědět, že nesmí inzerovat pokud jsou obsahem webu zbraně či tabákové výrobky a to v prvním článku taky nevidím.

  Škoda, některým jste sebrali naději na profesionální PPC kampaň zdarma a dalším jste mohli ušetřit zbytečné vyplňování jednoho formuláře.

  Můžete namítnout, že Vás tyhle kritéria zpočátku nenapadly, ale to bych Vám, jedničce na trhu v tomto oboru, nevěřil :)

 • František Štrupl
  27. 02. 2008 / 18:27

  V článku Chcete PPC kampaň zdarma? píšete, že se pokusíte nalézt vhodné inzerenty a níže uvádíte pravidla, která musí inzerenti resp. jejich weby dodržet:

  • Nesmí již mít vlastní účet v Google AdWords.
  • Mělo by se jednat o malou či střední českou firmu.
  • Musí souhlasit s touto soutěží.
  • Neměly by podnikat ve vysoce konkurenčním oboru (např. cestovní agentury, webhosting, finanční služby).

  Ano, 1. a 3. bod jsou opravdu pravidla, ovšem přímo pravidla soutěže The Google Online Marketing Challenge, nikoliv „naše“. Body 2 a 4 jsou pak pouze doporučení, která opět vycházejí přímo z oficiálních informací k soutěži.

  IMHO je to spíše další pravidlo než postřeh. Nemělo být toto kritérium už v podmínkách na začátku?

  IMHO ne, protože by to zbytečně odradilo majitele webů, na kterých AdSense běží. Jak jsem psal již výše, k žádnémů vyřazení webů s běžícím AdSense nedošlo. Studentům bylo zejména dáno doporučení: Weby, na nichž běží AdSense, v rámci kterého se zobrazují inzeráty konkurence, jsou méně vhodné, neboť může docházet k odlivu pišedších návštěvníků právě prostřednictvím těchto inzerátů. Nic ale nebrání tomu, aby si studenti i tyto weby, pokud to uznají sami za vhodné, vybrali.

  Laik, který služby AdSense a AdWords nezná, taktéž nemůže vědět, že nesmí inzerovat pokud jsou obsahem webu zbraně či tabákové výrobky a to v prvním článku taky nevidím.

  Ano, to v článku opravdu uvedeno nebylo a přiznávám, v tu chvíli nás to zrovna nenapadlo. Majiteli inkriminovaného webu bych se proto rád jménem H1.cz za deficit této informace omluvil.

  Škoda, některým jste sebrali naději na profesionální PPC kampaň zdarma a dalším jste mohli ušetřit zbytečné vyplňování jednoho formuláře.

  My doufáme, že jsme především spoustě účastníků naopak šanci na kvalitní PPC kampaň zdarma dali. Pokud máte opačný pocit, pak je mi to líto a věřte, že to nebylo naším cílem.

  Můžete namítnout, že Vás tyhle kritéria zpočátku nenapadly, ale to bych Vám, jedničce na trhu v tomto oboru, nevěřil :)

  Děkuji za poklonu v podobě zmíněné jedničky a doufám, že nám i do budoucna zachováte svou přízeň.

 • Patrik
  28. 02. 2008 / 07:34

  [5] Díky za upřesnění a profesionální přístup.

 • Petra Brodilová
  28. 02. 2008 / 13:57

  Ještě přidám jedno upřesnění. Tímto článkem jsem chtěla pomoci těm, kteří o inzerci v AdWords uvažují, aby mohli své weby sami zhodnotit a aby jejich potenciální kampaně byly co nejúspěšnější. Opravdu jsem netušila, že článek bude brán jako nějaká „dodatečná pravidla“.

  [1] Pokud má někdo zájem o zhodnocení svého přihlášeného webu, může mě kontaktovat mailem.

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.