Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Odstranění penalizace – 2 návody krok za krokem

Po úvodním souhrnném článku o penalizacích se společně podíváme na dva konkrétní případy penalizace. Seznámím vás se zjišťováním jejich příčin a s postupy při odstraňování.

Studie č. 1: Částečná manuální penalizace za odkazy

Příkladem řešení částečné manuální penalizace za nekvalitní a nepřirozené příchozí odkazy je nejmenovaný web, sloužící jako online katalog produktů. O uvalení penalizace jsme byli informováni zprávou v Google Webmaster Tools (GWT).

Zpráva z GWT o uvalení penalizace

Obrázek č. 1 – Zpráva z GWT o uvalení penalizace

Klient obdržel částečnou manuální penalizaci za nepřirozené odkazy (viz obrázek č. 1). Při analýze vývoje pozic klíčových slov jsme zjistili, že se penalizace týká zejména hlavní stránky webu, jejíž pozice, měřená nástrojem Collabim na hlavní klíčové slovo oboru, byla 60+ (Collabim měří pouze do hodnoty 60, dále zobrazuje jen 60+). Jelikož byl postih uvalen na slovo s hledaností bez mála 40 000 za měsíc, stalo se odstraňování pochopitelně velmi prioritní záležitostí.

Doporučení: Pro analýzu pozic klíčových slov lze využít nástroje Google Webmaster Tools, Semor.cz nebo Rank Tracker.

Pátrání po příčině a první opatření

Při pátrání po původu postihu jsme se společně s klientem zjistili, že si před lety koupil balíček registrací do několika stovek spamových katalogů. Bylo tedy jasné, odkud vítr vane, a začali jsme s pracemi.

V první řadě jsme přistoupili k podrobné analýze referenčních domén pomocí nástroje Ahrefs, protože už samotné domény hodně napoví o kvalitě jednotlivých odkazů. Další důvod zkoumání odkazového profilu na úrovni domén je ten, že se jednalo o velký web se stovkami tisíců odkazů. Zvolili jsme tedy variantu vhodnou z pohledu cena vs. výkon.

A tady je náš konkrétní postup řešení takové penalizace v šesti základních krocích:

6 základních kroků při řešení penalizace

1. Dolování dat z Ahrefs

Jako první jsme provedli export referenčních domén z Ahrefs do Excelu s následným seřazením vzestupně podle hodnoty Domain Rank tak, abychom měli nahoře ty „papírově“ nejhorší. Tato hodnota totiž udává kvalitu referenční domény podle interních metrik Ahrefs.

Mezi další možnosti, které můžete pro získání dat využít, patří zejména nástroj Majestic SEO a Google Webmaster Tools. Ideální je kombinace dat ze všech tří zdrojů, protože každý má svůj index odkazů, který se může lišit.

2. Analýza referenčních domén

Následovalo hledání schémat, která se vyskytují v odkazovém profilu, pomocí ruční kontroly všech referenčních domén. Zdá se vám to jako zbytečně časově náročná práce? Může to tak být, ovšem pro důkladné prozkoumání potenciálních hrozeb v odkazovém portfoliu je tento postup jediný správný.

V našem případě jsme se přesvědčili, že problém tkvěl skutečně v mnoha katalogových registracích, které bylo zapotřebí odstranit v první řadě. Druhým problematickým schématem se ukázaly být pochybné agregátory produktových nabídek s duplicitním obsahem i strukturou webu.

Pro identifikaci nebezpečných odkazů v rámci zkoumaného odkazového profilu existuje řada nástrojů. Vy je poté jen odstraníte. Sami jsme se ale při testování analytických robotů Link Detox a Cognitive SEO přesvědčili, že pro český trh a pro evaluaci kvality domén nejsou tyto nástroje vhodné.

Každou doménu jsme analyzovali z pohledu několika základních a zcela subjektivních metrik, které napověděly, zda se jedná o jednu ze závadných. Sledovali jsme tyto ukazatele:

 • Domain rank – Interní metrika Ahrefs udává hodnotu referenční domény na základě kvality a počtu odkazů. Weby s hodnotou nižší než 20 automaticky považuji za nebezpečné, zatímco ty, které mají Domain rank 40 a více, jsou už poměrně kvalitní. Vždy je ale žádoucí všechny domény ověřit ručně.
 • Page rank – O relevanci této metriky by se dalo polemizovat, ale nulový rank (případně N/A) značí podezřelý web. Pozor si ovšem musíte dát na nově vytvořené weby, které mají také nulový rank. Pokud máte pochybnosti o věrohodnosti ranku, tak je dobré podívat se na stáří domény. Může se jednat o nový web, který ještě neprošel přepočítáním ranku.
 • Duplicitnost webu – Zkoumejte ji například přes Copyscape.com případně přes Siteliner.
 • MFA (made for ads) – Ukáže vám, zda se nejedná o web, určený pouze pro reklamní účely?

Hodnotu Page ranku jsme následně zanesli v tabulce Excel do dalšího sloupce hned vedle názvu domény a Domain ranku. V tabulce jsme dále vytvořili dva nové sloupce pro zaznamenání subjektivního hodnocení domény (může vypadat například takto Smrtelná – Nebezpečná – Dobrá – Silná) a stavu řešení.

Doporučení SEO konzultanta a linkbuildera Filipa Podstavce:

„Většina spam webů se dá na základě jednoduchých identifikací vyfiltrovat. V praxi většinou používám nástroj OpenRefine a v exportu z Ahrefs separuji katalogy dle regulárního výrazu na doméně a získaném titulku hlavní stránky domény (přes OpenRefine) „info-|katalo|regis­tr|seo|link“. V těch poté hledám domény, které nejsou spamové a ty z filtru vyřadím. Nakonec se snažím najít vzory použitých anchor textů, které mi často vyselektují velkou část „spam“ odkazů, na které bych jinak nepřišel.

K problémovým odkazům se poté snažím nalézt odpovídající kontaktní email. To lze zjednodušit buď získáváním kontaktů z WHOIS (často chybové) nebo pro to využívám vlastního nástroje, který se snaží určit primárně používanou kontaktní emailovou adresu.“

3. Shánění kontaktů na vybrané weby

Dopředu upozorňuji, že šlo o nezáživnou, ale důležitou fázi procesu. Zaznamenali jsme, které referenční domény jsou nejnebezpečnější, při hledání kontaktů jsme tedy začali právě u nich. Jednoduchým filtrováním jsme identifikovali Smrtelné a Nebezpečné domény a k nim jsme obstarali kontaktní údaje ve formě e-mailu nebo telefonního čísla.

Doporučení: Pokud se na webu žádný kontakt nenachází, tak doporučujeme využít databázi WHOIS, kde najdete informace o vlastníkovi domény i s kontaktní­mi údaji.

4. Odstraňování domén

Sebrali jsme nebezpečné domény a k nim příslušné kontakty, potom přišlo na řadu oslovování jednotlivých webmasterů s žádostí o odstranění odkazu. Chtěli mít jistotu, že z každé domény budou odstraněny všechny odkazy, proto jsme pomocí nástroje Ahrefs vyhledali všechny URL, na kterých se odkazy nacházejí, a společně se žádostí jsme je zaslali adresátům. Zabránili jsme tím potenciální situaci, kdy webmaster odstraní pouze část odkazů ze svého webu, protože nedokáže všechny najít.

Tip: Pro větší přehled o e-mailových komunikací je možné použít rozšíření pro Gmail, které se jmenuje Boomerang. Případně nástroj Signals od HubSpotu, který vás upozorní kdykoliv adresát otevře váš e-mail.

5. Využití Disavow tool

V případech, kdy zůstala naše žádost bez odezvy, případně když si webmaster řekl o finanční kompenzaci za odstranění odkazů (ano, toto se také děje a v poslední době je to stále oblíbenější kratochvíle mnoha majitelů pochybných webů), rozhodli jsme se využít nástroj Disavow tool. Jedná se o nástroj od Google, který je součástí GWT, a slouží k distancování se od vybraných odkazů či domén.

Naše doporučení pro práci s tímto nástrojem zní: Distancujte se vždy od celých domén. Jen velmi zřídka se totiž stane, že na web míří odkaz z nekvalitní URL, patřící pod kvalitní doménu. Pokud využijete Disavow tool na úrovni jednotlivých domén, tak si ušetříte čas i práci s hledáním všech nepřirozených odkazů.

Jak by například měl vypadat textový soubor k vložení do Disavow tool vidíte na obrázku č. 2.

Textový soubor s názvy domén v Disavow tool

Obrázek č. 2 – Textový soubor s názvy domén v Disavow tool

Nezapomeňte, že před každým blokem domén (odkazů) musíte uvést důvod, vedoucí k rozhodnutí distancovat se. Druhou důležitou věcí je kódování souboru ve formátech UTF-8 nebo 7-bit ASCII Pokud nedodržíte některou z náležitostí, tak se vám nepodaří do Disavow tool soubor nahrát.

Postup pro distancování se od odkazů:

 1. Přejděte na stránku s nástroje Disavow Tools v GWT.
 2. Vyberte web www.example.cz a přejděte dále přes tlačítko Distancování se od odkazů (2×).
 3. Vložte textový soubor se seznamem domén k distancování se od nich.
 4. Kliknutím na příkaz Odeslat potvrdíte použití Disavow Tool.

6. Odeslání žádosti o přehodnocení

Zhruba týden po aplikaci Disavow tool jsme vytvořili žádost o přehodnocení webu, do níž jsme vložili odkaz na sdílený Google Dokument, který mapoval naši snahu a úspěšnost při manuálním odstraňování škodlivých domén (doporučujeme takový dokument přikládat vždy k manuálnímu přehodnocení pro zvýšení důvěryhodnosti vaší práce). Textový dokument s naší žádostí jsme nahráli do GWT a čekali na odpověď.

Náležitosti žádosti o přehodnocení
 1. Stručné informace o tom, co se stalo, kdy jsme to zjistili a čím mohl být zásah způsoben.
 2. Uznejte své pochybení a slibte, že jste se z penalizace poučili.
 3. Ukažte Googlu seznam aktivit, které jste pro odstranění zásahu udělali + odkaz na sdílený Google Dokument s výpisem odstraněných odkazů jako důkaz proaktivity (nezapomeňte dokument sdílet veřejně, aby byl viditelný i pro druhou stranu).
 4. Můžete připojit i omluvu za komplikace.
 5. Na závěr samozřejmě přiložte rozloučení a podpis.
Podání žádosti o přehodnocení webu
 1. Ujistěte se, že jste se distancovali od vybraných odkazů pomocí nástroje Disavow Tool (pokud jste to měli v plánu).
 2. Přejděte na stránku s informací o manuální zásahu v GWT. Cesta je: Google Webmaster Tools (www.example.cz) → Návštěvnost z vyhledávání → Ruční zásahy → Částečné shody.
 3. Ujistěte se, že jste provedli všechny kroky k odstranění závadných odkazů a klikněte na Požádat o kontrolu.
 4. Do zobrazeného formuláře vložte připravený text žádosti o přehodnocení webu a zaškrtněte prohlášení, že web již neporušuje pokyny Googlu.
 5. Žádost odešlete kliknutím na Požádat o kontrolu.

Odpověď od Googlu

Odpověď přišla přesně po 4 dnech se sdělením, že postih byl odstraněn. Jak taková zpráva vypadá, vidíte na následujícím obrázku č. 3.

Kladná odpověď na žádost o odstranění penalizace

Obrázek č. 3: Kladná odpověď na žádost o odstranění penalizace

Fakt, že se podaří penalizaci odstranit ihned po prvním odeslání žádosti je poměrně vzácná. Ve většině případů přijde odpověď hlásající, že vyčištění odkazového profilu není dostatečné a Google vám zašle pár příkladů odkazů, které považuje za nepřirozené.

Záporná odpověď na žádost o odstranění penalizace

Obrázek č. 4: Záporná odpověď na žádost o odstranění penalizace

V tomto případě nezbývá nic jiného, než projít všechny fáze ve zrychleném procesu a zaměřit se na odstraňování i těch domén, které nejsou označeny jako Smrtelné nebo Nebezpečné a začít hledat další nepřirozená odkazová schémata.

A jak vypadala čísla po odstranění penalizace?

Výsledkem úspěšného odstranění byl okamžitý posun v pozicích u penalizovaných klíčových slov o několik desítek vzhůru.

Zmiňované oborové klíčové slovo a vývoj jeho pozice v čase před a po penalizaci

Obrázek č. 5: Zmiňované oborové klíčové slovo a vývoj jeho pozice v čase před a po penalizaci

Podobných výsledků bylo dosaženo i u dalších frází. Kromě posunu pozic jsme zaznamenali i zvyšující se návštěvnost webu jak přes tato klíčová slova, tak na postižené vstupní stránky webu. V GWT byl zjevný posun v počtu impresí daných frází až o 1000 % a také v počtu prokliků o vyšší stovky procent oproti situaci při penalizaci.

Nárůst návštěvnosti webu po odstranění penalizace

Obrázek č. 6: Nárůst návštěvnosti webu po odstranění penalizace

Co když mám algoritmickou penalizaci za odkazy?

V tomto případě můžete směle přeskočit kroky 3 a 4 a na vybrané domény tak rovnou použít Disavow Tool. Je to z důvodu, že váš web bude posouzen nikoliv manuálním způsobem, ale pomocí automatického přepočítání algoritmu. Bylo dokázáno, že takové penalizace je možné se zbavit pouze v momentě, kdy Google vydá aktualizaci svého algoritmu Penguin, což se v posledních letech stalo vždy zhruba dvakrát do roka.

Studie č. 2: Celková algoritmická penalizace za duplicity a cloacking

Druhým figurantem pro případovou studii je web, sloužící jako katalog produktů s možností nákupu online. Zásah proti tomuto klientovi byl obzvlášť nepříjemný, protože šlo o algoritmickou penalizaci uvalenou na celý web. Propad výkonu webu byl z Google Analytics na první pohled značný. Při pohledu na klíčová slova zobrazoval Collabim u všech sledovaných pozici 60+.

Poučení zní: Neberte Penguina na lehkou váhu!. Byl to právě tento update, který web popravil.

Pustili jsme se tedy do identifikace příčin zásahu krok za krokem.

1. Identifikace: Algoritmická, nebo manuální?

Náhled do GWT prozradil, že když už by se mělo jednat o penalizaci, tak jedině o algoritmickou. Nebyly zde žádné záznamy o ručním zásahu.

2. Můžou za to odkazy…

Z pravděpodob­nostního hlediska jsme doufali, že se bude jednat o problémy v odkazovém profilu, což je vždy ta lépe identifikovatelná varianta penalizace. Po analýze odkazového portfolia jsme ale došli k závěru, že potíže budou jinde.

Jelikož jsou nepřirozené odkazy nejčastějším důvodem penalizace pro české weby, tak doporučujeme vždy začít rychlou analýzou odkazového profilu.

3. … nemůžou. Vyhrnout rukávy a jde se zkoumat web

Důvodů pro uvalení penalizace za technickou a obsahovou část webu může být celá řada, proto jsme začali od těch nejfrekventova­nějších a nejzávažnějších:

Zakázané techniky

Jedním ze zjištěných porušení předpisů Google byl tzv. cloaking. Web obsahoval skryté odkazy v textu, tvořené na základě content-based targetingu (obvykle se jedná o automatizovanou tvorbu mnoha interních odkazů napříč webem podle tématické relevance cílové stránky a klíčového slova).

Při hledání skrytých odkazů nám velmi pomohlo rozšíření pro Chrome a Firefox Linkparser, které dokáže zvýrazňovat odkazy na stránce.

Jako nápravu situace jsme nejprve zajistili zviditelnění všech odkazů na webu i pro uživatele. Ve druhé fázi jsme odstranili přebytečné odkazy, aby texty nebyly přesyceny odkazy.

Duplicitní domény

V dalším kroku jsme zkoumali web z pohledu duplicit za pomoci nástrojů Copyscape, Siteliner a Moz. Zjistili jsme tak, že klient měl nasazené 3 vývojové verze webu, které byly indexované na Googlu. To je obrovská porce duplicit, které jsme ošetřili nasazením meta tagu robots=noindex, nofollow u přebytečných we­bů.

Chybějící kanonizace

Z pohledu stejného obsahu na více stránkách to nebylo všechno. Pomocí Mozu a nástroje Xenu jsme objevili, že klient nepracoval s kanonizací obsahu, což vyústilo ve zhruba 50 variant stejného obsahu na různých URL. Náprava je i v tomto případě mnohem jednodušší, než samotná identifikace problému. Pro každou z duplicitních stránek jsme zvolili tu, kterou mají vyhledávače považovat za hlavní a ostatní jsme na ni kanonizovali vložením atributu rel=canonical do hlavičky kódu.

Tím naše úpravy neskončily…

Tři zásadní pochybení na straně technické a obsahové optimalizace webu jsme napravili za krátkou dobu, ale abychom měli jistotu, že při následujícím updatu algoritmu nám Google penalizaci odstraní, dívali jsme se i na další problematické záležitosti na webu.

Práce s filtry – Z indexu Googlu jsme odstranili nepotřebné URL vzniklé při filtrování nabídky. Provedli jsme to nasazením atributu noindex a nofollow u vícenásobných parametrů při filtrování, protože nedávalo příliš smysl držet v indexu takové množství stránek a zpomalovalo to indexaci webu.

Stránkování webu – Tam, kde bylo potřeba rozdělit nabídku na více stránek, jsme nasadili atribut rel=next a rel=prev. Tahle úprava zaručí odstranění případných duplicit, vznikajících při nesprávně řešeném stránkování.

Penalizace odstraněna!       

Penalizace byla úspěšně odstraněna při vydání aktualizace algoritmu Penguin na verzi 2.1. Mnohé testy dokázaly, že jindy, než při vydání updatu algoritmu, není možné penalizaci odstranit.

Z následujícího grafu je vidět posun pozic sledovaných klíčových slov zpět na zajímavější pozice. Bohužel při odstranění algoritmické penalizace za nepovolené techniky nedojde k návratu na pozice, kterých web dosahoval před uvalením postihu. To nastalo i v tomto případě, jelikož před uvalením zásahu se klíčová slova nacházela na první stránce výsledků vyhledávání. Odstraněním této penalizace tedy práce zdaleka nekončí a bude zapotřebí pokračovat v důkladné práci s webem a s odkazovým profilem, aby byla šance na návrat na bývalé pozice.

Posun pozic sledovaných klíčových slov po odstranění penalizace

Obrázek č. 7: Posun pozic sledovaných klíčových slov po odstranění penalizace

 

Tématem penalizací se budeme zabývat i v navazujícím hangoutu 15. 7. v 17:00. Kdo bude na toto téma diskutovat? Zkušení SEO odborníci Ondřej Novotný z H1.cz, Zdeněk Dvořák a Filip Podstavec.

Penalizace si našly své místo i na červencové Poslední středě 30. 7. Hlavním panelistou bude Tomáš Vyskočil, SEO Director H1.cz, který už odstranil nejednu záludnou penalizaci, a večerem nás provede SEO Strategist Michal Krutiš. Kdo jim bude oponovat? Necháme vás ještě chvíli napjaté.

Pořádali jsme i společný hangout o penalizacích s odborníky. Hangout je k vidění ze záznamu a report si můžete přečíst na našem blogu.

Pokud se vám nedaří penalizaci odstranit, podívejte se na naši nabídku služeb a konzultujte s námi na: info@h1.cz.

 • Adam
  08. 07. 2014 / 09:04

  Posledni dobou me chodi desitky automatizovanych zprav o odstraneni odkazu v anglictine. Ja to plne ignoruju. Tahle manie kolem „nebezpecnych“ odkazu je slapnuti vedle, nutnost oslovat webmastery, obtezovat je na emailech v whois povazuji za nesmyslnou.

  • Michal Krutiš
   08. 07. 2014 / 09:07

   Adame, a vy tedy vlastníte nějaký katalog s desítkami odkazů?

  • Pavel Ungr
   08. 07. 2014 / 12:23

   Adame, proč to považujete za nesmysl? Máte pocit, že množství penalizovaných webů za nepřirozený odkazový profil je výmysl? Pokud bych požádal o odstranění odkazu a majitel webu by mou prosbu ignoroval, pak nezbývá nic jiného než nahlásit tento web pomocí disavow tool. Dobrou otázkou potom je jaký obrázek si o tomto webu Google udělá, který takových hlášení bude mít nemalé množství:-) https://embracewp.com/…isavow-tool/

   • Adam
    08. 07. 2014 / 13:58

    Tim ze na zadost odkaz smazu uznam to ze muj web je odpad. Pokud si za svym nazorem stojim, tj ze muj web je v poradku nemam duvod odkaz odstranovat.

    Tim ze google rekl ze prichozi odkazy mohou uskodit tuto celou manii vyvoval, namisto aby takove odkazy v tichosti ignoroval.

    Google timto vyvolal paniku, kterou se snazil nejspise odvest pozornost od neceho jineho.

    • Ondřej Novotný
     08. 07. 2014 / 14:51

     Adame, z mého pohledu je to snaha přenést kompletní odpovědnost za svůj web na jeho majitele, což mi přijde v pořádku.

     Člověk je zodpovědný za svoje činy a osobní věci a pokud porušuje stanovená pravidla, tak je potrestán – v případě webů penalizací, v osobním životě např. pokutou apod.

     Samozřejmě se může stát, že někomu přijde žádost o odstranění odkazu z kvalitního webu. Pokud web kvalitní skutečně je, tak ztráta odkazu je chybou. To je ovšem opět zodpovědnost osoby, která rozhoduje o tom, jaký bude odkazový profil jejího webu.

     • Adam
      08. 07. 2014 / 16:28

      Odpovednost za web ano, ale odpovednost za to ze na me nekdo odkazuje. Uvidime co si na nas Google pripravi priste.

      • Pavel Ungr
       09. 07. 2014 / 10:17

       Naopak, já tam vidím tu odpovědnost spíše na druhé straně. To, že na na vás někdo odkazuje nemůžete ovlivnit, to že na někoho odkazujete ano. A k tomu Google, to že budete popírat, že si o vás Google myslí, že nejste relevantní nebo kvalitní to nezměníte. Změna je v něčem jiném.

 • Zdeněk Dvořák
  08. 07. 2014 / 12:28

  Ondro, jak si vedl ten manuálně penalizovaný web na Seznamu tak 2 měsíce po smazání odkazů?

  • Ondřej Novotný
   08. 07. 2014 / 14:25

   Z pohledu pozic sledovaných klíčových slov se žádný velký skok dolů neudál. Návštěvnost ale přesto zaznamenala mírný pokles.

   Snad se dočkáme doby, kdy smazání špatných odkazů povede k pozitivnímu vývoji u obou vyhledávačů nebo alespoň nepovede k negativnímu u Seznamu :-)

 • Martin K
  09. 07. 2014 / 11:14

  Mě to stejně přijde ujeté, to si tedy vyberu konkurenta, zaplatím si registraci do 500+ katalogů (třeba u 10 registrovačů), většinou to dělají za pár šupů a je o konkurenta méně.

  Já si prostě myslím, že Google by měl „blbé“ ignorovat. Naštěstí to většinou tak je a myslím, že Google tím trochu kalí vodu aby zakryl, kam se posunul: od zpětných odkazů k chování reálných uřivatelů na internetu – tady je totiž Google v podstatě jediný, který má kvalitní data (Chrome, GA, Adsense, Andorid).

  • Ondřej Novotný
   09. 07. 2014 / 15:24

   Ono odstřelit konkurenci tímto způsobem není úplně jednoduché. Pokud byste na konkurenční web nasměroval mnoho špatných odkazů za krátký časový úsek, tak Google rozpozná, že může jít o snahu o negativní SEO a penalizaci neuvalí.

   Pokud budete tyto odkazy tvořit delší dobu a pravidelně, tak postih přijít může. Bude to pro „útočníka“ ale časově (a i finančně) náročné.

   • Martin Š.
    14. 07. 2014 / 10:21

    Obětovat sem tam pár minut na vytvoření špatného odkazu v rámci konkurenčního boje, který mi přinese zisk v podobě vyřazení úspěšnější konkurence z předních pozic ve vyhledávání a tím odpovídající finanční profit pro mne, mi nepřijde finančně ani časově náročné.

    Tohle je podle mne od google krok špatným směrem.

 • Martin Staník
  09. 07. 2014 / 16:50

  Zajímalo by mě jestli může být na webu penalizace od Googlu aniž by o ní informoval v GWT. K poklesu došlo 23.6 2012 z cca 500 návštěv na 90. O té doby se návštěvnost nezvýšila.

  • Ondřej Novotný
   10. 07. 2014 / 16:50

   Ano, mohlo by teoreticky jít o algoritmickou penalizaci, na kterou Google v GWT neupozorňuje.

   Při pohledu na seznam všech updatů algoritmu Google (https://moz.com/…rithm-change) je vidět, že 25.6.2012 byla aktualizována data algoritmu Panda, ale nešlo o změnu celého hodnotícího algoritmu. Bez znalosti webu ale nelze odhadovat, zda to mohlo způsobit zmíněný pokles.

   Pokud budete mít zájem o hlubší analýzu problému vašeho webu, tak nás neváhejte kontaktovat na e-mail info@h1.cz.

 • Martin M.
  03. 08. 2014 / 20:00

  Práce s filtry (noindex a nofollow) u vícenásobných parametrů – nestačí použít rel=canonical? Například megapixel je pro vícenásobný filtr používá, heureka nepoužívá nic, ani kanonické odkazy ani noindex. Podle čeho se rozhodovat zda u vícenásobných filtrů použít to nebo ono?

 • Daniela
  22. 08. 2014 / 13:29

  Thank you very much for mentioning our Link Detox tool for getting rid of a penalty. We always work on improvements to make the tool better and are thankful for any feedback.

  I want to add that you know have the option to customize your Link Detox Report in order to fit it better to your country, language or industry. It is called DTOXTUNE™. You can adjust which rules you would like to ignore or which rules count more or less for you. (+ many other options).

  This can be very useful for you to get better results for your Czech Market situation.

  Please take a look here in our launch post: https://www.linkresearchtools.com/…detox-tuner/

Autor na Google+: Ondřej Novotný
RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.