Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Link Spam Update 2021: Ako na link building v medziach Google

Link Spam Update 2021 od Googlu bol ohlásený 26. júla. Jeho „rolovanie“ ale trvalo skoro celý mesiac. Primárne sa zameriava na odhaľovanie neoznačených affiliate a sponzorovaných odkazov a eventuálnu penalizáciu webov, kde sa takéto neoznačené odkazy nachádzajú.

Viete, aké konzekvencie má tento update pre link building, resp. SEO a na čo by ste si mali dávať pozor? Ako by mal vyzerať link building podľa pravidiel Googlu? To všetko sa dozviete v tomto článku.

Pri väčšine updatov od Googlu môžeme vidieť jeden univerzálny cieľ, a to je poskytovanie čo najrelevantnejších výsledkov vo vyhľadávaní. Prostredníctvom vyššie spomenutého updatu chce Google predísť potenciálnemu ovplyvňovaniu výsledkov vo vyhľadávaní skrz rôzne typy sponzorovaných odkazov, resp. link buildingu mimo pravidiel Googlu.

Spätné odkazy: Opomínaná časť SEO

To, že sú spätné odkazy jedným zo základných a hlavných ranking faktorov vyhľadávačov nie je žiadnym tajomstvom. Rovnako nie je tajomstvom ani to, že Google všetky spätné odkazy, ktoré ovplyvňujú PageRank alebo hodnotenie daného webu vo výsledkoch vyhľadávania a nie sú prirodzenými, resp. porušujú Google Webmaster Guidelines, môže označiť ako súčasť tzv. link schemes, čo môže, ale nemusí mať negatívny dopad práve na hodnotenie daného webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Čo všetko Google považuje za tzv. link schemes?

 • Nakupovanie a predávanie spätných odkazov.
 • Výmenu tovarov a služieb za spätné odkazy.
 • Posielanie produktov zadarmo výmenou za uverejňovanie spätných odkazov.
 • Cross-linking. (Ak web A odkáže na web B a web B odkáže na web A.)
 • Guest posting. (Uverejňovanie PR článkov.) [1]

Aby toho nebolo málo tzv. link schemes nič nekončí. Práve naopak. Máme tu ešte termín unnatural links (neprirodzené odkazy). Týmto termínom Google označuje vytváranie spätných odkazov, ktoré neboli pridané vlastníkom, resp. editorom daného webu a v určitých prípadoch môže tieto spätné odkazy vyhodnotiť ako porušujúce Google Webmaster Guidelines.

Aké sú najznámejšie typy unnatural links?

 • Spätné odkazy s optimalizovanými anchor textami v článkoch alebo tlačových správach, ktoré sú uverejňované na viacerých weboch.
 • Spätné odkazy, ktoré sa nachádzajú v rámci widgetov (bannerov) a sú uverejňované na viacerých weboch.
 • Spätné odkazy, ktoré sa nachádzajú v pätičkách webov.
 • Spätné odkazy s optimalizovanými anchor textami, ktoré sa nachádzajú buď v postoch alebo v profiloch na diskusných fórach. [2]

Po prečítaní úvodnej časti textu si musíte klásť otázku, či je vôbec možné sa v súčasnej dobe venovať link buildingu podľa pravidiel Googlu. Odpoveď znie áno, možné to je. Stačí sa riadiť odporúčaniami Googlu, ktoré sú stručné a jasné. Aké sú konkrétne odporúčania Googlu a čo všetko priniesol, resp. zmenil spomínaný Link Spam Update 2021 sa dozviete v ďalších častiach textu.

Google Link Spam Update 2021

Primárnym cieľom tohto updatu je efektívnejšie a sofistikovanejšie odhaľovanie affiliate a sponzorovaných odkazov, ale taktiež guest postov, ktoré sú v rozpore s Google Webmaster Guidelines.

V tomto prípade je kľúčovým odporúčanie Googlu, ktoré hovorí, že ak monetizujete svoje webové stránky a blogy prostredníctvom affiliate alebo sponzorovaných odkazov a guest postov je veľmi dôležité tieto odkazy označovať. [3]

Označovanie affiliate a sponzorovaných odkazov, resp. guest postov, nie je žiadnou novinkou. V roku 2019 Google aktualizoval svoje prvotné odporúčanie, používanie nofollow atribútu na označovanie „spamových“ odkazov, a predstavil nové atribúty rel=“sponsored“ a rel=“ucg“, ktoré pod hrozbou penalizácie odporúča používať.

 • Atribút rel=“sponsored“ by sa mal používať na označenie odkazov, ktoré boli vytvorené ako súčasť reklám, sponzorstiev alebo iných kompenzačných dohôd. [4] V praxi sa zväčša jedná o odkazy, ktoré sú súčasťou guest postov, resp. PR článkov, ktoré sú uverejňované na externých weboch.
 • Atribút rel=“ucg“ by sa mal používať na označenie tzv. User Generated Content, resp. odkazov, ktoré sa nachádzajú v rámci takéhoto obsahu. [5] V praxi sa zväčša jedná o odkazy, ktoré nájdeme v komentároch alebo postoch na rôznych diskusných fórach.

Affiliate odkazy

Sám Google proti affiliate odkazom prostredníctvom, ktorých sa monetizuje obsah nemá nič a tvrdí, že sú v poriadku. Čo je však potrebné je to, aby tieto odkazy boli označené atribútom rel=“sponsored“, a to bez ohľadu na to, či tieto odkazy boli vytvorené manuálne alebo dynamicky, resp. automaticky.

Keďže hlavným cieľom Googlu je užívateľom ponúkať relevantné výsledky vo vyhľadávaní a efektívnejšie „odmeňovať“ kvalitný content, Google sa netají tým, že proti affiliate odkazom zasiahol, zasahuje a pravdepodobne aj zasahovať bude. Konzekvenciami sú, koniec koncov ako vždy, potenciálne manuálne alebo algoritmické akcie, tj. penalizácie zo strany Googlu.

Sponzorované odkazy a guest posty

V prípade sponzorovaných odkazov a guest postov má Google podobný názor ako pri affiliate odkazoch. Už v roku 2017 vydal Google krátke prehlásenie, ktoré sa venovalo práve sponzorovaných odkazom a guest postom, resp. ich masívnemu vzostupu.

Zdvihnutý varovný prst Googlu sa však netýkal sponzorovaných odkazov a guest postov vo všeobecnosti, ale len konkrétnych metód, ktoré vyslovene porušujú Google Webmaster Guidelines.

V prípade sponzorovaných odkazov a guest postov bolo (a stále je) pre Google problematickým naj­mä:

 • Používanie optimalizovaných anchor textov, resp. prepĺňanie guest postov spätnými odkazmi, ktoré prostredníctvom relevantných kľúčových slov odkazujú na daný web.
 • Uverejňovanie veľkého počtu guest postov na viacerých autoritatívnych weboch.
 • Použitie alebo najatie copywriterov, ktorí nemajú potrebnú vedomosť o téme guest postu, ktorí píšu. [6]
 • Uverejňovanie duplicitného alebo podobného contentu v rámci viacerých guest postov, poprípade uverejňovanie duplicitného contentu, ktorý sa nachádza na danom webe.

Dôsledkom za nedodržiavanie pravidiel hry je riziko, že Google môže, ale nemusí zmeniť vnímanie daného webu, najmä jeho kvalitatívnu stránku, čo by sa negatívnym spôsobom mohlo premietnuť do „rankovania“ daného webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Napriek nejasným, rozporuplným, úsmevným, ale aj praktickým, užitočným a potrebným informáciám, resp. odporúčaniam od Googlu netreba zabúdať na fakt, že primárnym cieľom by mala byť kvalita, a to naprieč všetkými oblasťami SEO, tvorbu obsahu nevynímajúc, než kvantita.

Sofistikovanejšie metódy v kontexte detekcie „spamových“ odkazov

Link Spam Update 2021, ktorý uzrel svetlo sveta vyše pred mesiacom sa pýši sofistikovanejšími spôsobmi v prípade odhaľovania affiliate a sponzorovaných odkazov, ale aj guest postov, ktoré porušujú Google Webmaster Guidelines. Google upriamuje pozornosť predovšetkým na tzv. link schemes, kedy tvrdí, že stále dôrazne odporúča majiteľom webov používať odpovedajúce rel atribúty v prípade odkazov, ktorých sa to týka“. [7]

Nepriame vynútenie dodržiavania pravidiel hry podľa Googlu podčiarkuje aj informácia o zefektívnení metód, resp. systémov, ktoré pomáhajú „spamové“ odkazy odhaliť. A nielen to… S informáciou o zefektívnení systému detekcie „spamových“ odkazov prichádza od Googlu informácia aj o zefektívnení ich „rankovacieho“ systému.

Konzekvencie za nedodržiavanie pravidiel Googlu sú stále rovnaké, manuálna alebo algoritmická akcia (penalizácia), ktorá sa môže, ale nemusí premietnuť do „rankovania“ daného webu vo výsledkoch vyhľadávania. Napriek neurčitosti tvrdenia Googlu vieme, že penalizácia má rozsiahle a devastačné následky v kontexte SEO.

Podľa Googlu je najlepšou cestou akou získavať kvalitné a relevantné spätné odkazy na váš web tvorba unikátneho a relevantného contentu, ktorý prirodzeným spôsobom získava na popularite v rámci internetovej komunity a tým pádom získava spätné odkazy prirodzeným spôsobom.

V praxi je však takéto odporúčanie viac než utopické. Práve preto je viac než dôležité venovať sa link building, resp. získavaniu spätných odkazov kontinuálne a dlhodobo, no predovšetkým v medziach Googlu.

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.