Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Kolik peněz mi SEO vydělá?

Jak zjistím, zda se mi vyplatí investovat další čas a peníze do SEO? Můžete si vyzkoušet jednu z metod, kterou používám a kterou vám chci představit. Spočívá v předpokladu, že cílem SEO je zlepšit pozice na vybraná klíčová slova, a pokud se to podaří, získáme větší návštěvnost webových stránek a tím i vyšší příjmy. Ale o kolik vyšší?

Prvním krokem je odhad, jak velká návštěvnost je pro mne dosažitelná, kolik by mi taková návštěvnost vygenerovala příjmů a na druhé straně, kolik mne bude stát takovou návštěvnost získat.

Stále našim klientům navrhujeme řešení, jak „opravit“ jejich SEO. Obvykle není tak těžké vymyslet, co všechno lze opravit a jakými způsoby. Mnohem těžší je tento postup před klientem obhájit. 

Žádný web nemá na Seznamu i Google 1. místa na všechna relevantní klíčová slova. A z toho vychází i naše metoda pro odhad budoucích příjmů. Vezmeme slova z analýzy klíčových slov (stovky, tisíce slov). Doměříme si jejich aktuální pozice a zjistíme jejich průměrnou roční hledanost u Google, u Seznamu hledanost za poslední měsíc. Následně hypoteticky vybraná slova posuneme o jednu příčku výše a odhadneme, o kolik procent se zvýší návštěvnost a obraty webu.

Pokud vás tento postup zaujal, níže uvádím konkrétnější návod a na závěr i šablonu v Excelu, která vám může pomoci.

Krok 1: Analýza klíčových slov a pozice

Tento přístup vám může zafungovat, pokud přijmete tezi, že SEO není o pozicích jednotlivých slov, ale o zvyšování návštěvnosti z velkého počtu relevantní frází. Proto i zde vycházíme z široké analýzy klíčových slov. V případě běžného webu jsou to stovky, či tisíce frází. Pokud analýzu klíčových slov stále nemáte, můžete využít slova z Google Webmaster Tools, z vašich PPC kampaní a Google Analytics.

U všech těchto dotazů změříte aktuální pozici svého webu a zjistíte průměrnou roční hledanost ve vyhledávači Google a Seznam. Pro získání dat je nejsnazší využít nástroje Collabim (omezení na 1500 slov) či SEMOR.

Krok 2: Selský rozum poprvé – současná návštěvnost

Nyní začíná čarování. Metoda vychází z ověřeného faktu, že každá pozice v SERP vyhledavače má určitou míru prokliku (CTR). Pokud je slovo na 1. pozici, má vyšší CTR než na 11. pozici. Existují různé výzkumy CTR pro Google a nejrelevantnější průzkum jsem našel na https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/. Průzkum vychází z dat, která Google zobrazuje majitelům webů v jejich Google Webmaster Tools. Pro Seznam nejsou bohužel obdobná data dostupná.

 Graf CTR study

Zdroj: https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/

Zajímavé je, že i na vysněné 1. pozici ovlivňuje CTR mnoho dalších faktorů: výskyt okolních placených výsledků vyhledávání, zda jde o brandové slovo, z jakého oboru je dané klíčové slovo nebo zda je dotaz jednoslovný či víceslovný. To vše z tohoto reportu dokážete zjistit. Pro náš výpočet použijeme jednotné CTR pro danou pozici a dále zohledníme, zda jde o pozici na první či další straně výsledků vyhledávání. První strana dle tohoto průzkumu získává až 91,5 % všech kliků na výsledky vyhledávání. Google Webmaster Tools vám CTR počítá vždy až z uskutečněných impresí, těch je tedy na 2. straně výsledků jen 4,8 % z celkové hledanosti daného slova.

 Percentage of Google Traffic by Results Page

Zdroj: Percentage of Google Traffic by Results Page

Pozici každého slova poté vynásobíme číslem, které získáme součinem hledanosti daného slova, podílu zobrazení pro danou stránku výsledků vyhledávání (např. oněch 91,5 % pro 1. stránku) a CTR. Tak získáme číslo, které má znázorňovat aktuální návštěvnost webu na dané slovo. Výpočet provedeme postupně pro všechna klíčová slova.

Je evidentní, že vaše reálná a takto vypočtená návštěvnost se bude lišit. Samozřejmě bychom chtěli, aby se odhadované návštěvnosti shodovaly s reálnými, ale pro naše cvičení to není tak podstatné. Hledáme totiž procento potenciálního růs­tu.

Krok 3: Selský rozum podruhé – lepší pozice přivede více návštěvníků

Není příliš pravděpodobné, že všechna slova dokážeme z jakékoliv pozice dostat na první. Abychom byli realističtí, můžeme říci, že každé slovo dokážeme dostat výše alespoň o jednu pozici, respektive o jednu příčku.

Posun pozic SEO


Pro vybraná slova
stanovíme novou pozici a tím i novou CTR a vynásobením získáme odhadovanou budoucí návštěvnost. Srovnáním odhadované aktuální a budoucí návštěvnosti získáme odhad zvýšení návštěvnosti v procentech – potenciál, který nám může přinést SEO.Tabulka: Předpokládaný posun pozic

 Potenciál SEO

Obrázek: Odhadované zvýšení návštěvnosti z vyhledávačů

Je evidentní, že jsou zde faktory, které je třeba zohlednit:

 • Počet slov ve výběru
 • Jejich relevanci a obchodní přínos, konkurenčnost a tím i obtížnost získání lepší pozice
 • Konkrétní CTR každého ze slov (viz výše)
 • Rozdíl v CTR u Seznamu a Google
 • Sezónnost

Krok 4: Růst návštěvnosti

Z předchozího kroku nám vzešlo číslo odhadovaného nárůstu návštěvnosti. Toto číslo aplikujeme na reálnou návštěvnost z vyhledávačů změřenou v Google Analytics a vytvoříme na jejich základě pesimistickou a optimistickou variantu. V tomto intervalu odhadujeme možný nárůst návštěvnosti z vyhledávačů a tedy potenciál SEO, pokud se nám podaří zlepšit pozici slov průměrně o jednu.

Krok 5: Odhad růstu obratů

Pro to, abychom návštěvnost vyjádřili penězi, můžeme použít report z Google Analytics: Asistované konverze. Níže vidíte aktuální výkonnost vyhledávačů, a jak se podílely na konverzích a obratech. Lze znázornit přehled, kolik konverzí vyhledávače uzavíraly, kdy byly na konci konverzní cesty a kolikrát asistovaly v průběhu konverzní cesty. Opět můžete aplikovat potenciál růstu a zhruba odhadnout, kolik konverzí a peněz vám SEO přinese.

Pokud si přepneme na „Analýza první interakce“, uvidíme počet konverzí a obraty, které vyhledávače uzavřely a kolik konverzních cest naopak otevíraly. Dá se předpokládat, že pokud získáte více návštěvnosti z vyhledavačů, otevřete i více nových cest a tyto cesty pak uzavře i jiný kanál. Konkrétněji to lze vidět v reportu „Nejčastější konverzní cesty“.

 Report Google Analytics

Obrázek: Report Google Analytics: Konverzní cesty, které otevřely/uzavřely vyhledávače

Šablona

Pokud si chcete tento způsob výpočtu potenciálu SEO vyzkoušet, můžete si stáhnout naši šablonu, do které stačí vložit svá data a ona vám vypočte možný růst návštěvnosti z vyhledávačů.

Další způsob odhadu

Na závěr nabízím ještě jeden pohled. V Google Webmaster Tools získáte u slov, která již na webu máte, počet zobrazení. Pokud k této informaci přidáte navíc informaci o hledanosti, získáte hrubou představu, u jak velkého počtu zobrazení jste vůbec nebyli přítomni.

I průměrný SEO konzultant nebude mít jistě problém najít na webu 1000 a jednu chybu, které byste měli odstranit. A bude mít jistě pravdu. Nicméně obtížnější je odpovědět na otázku, které úpravy má ještě smysl dělat a které už budou stát více peněz, než kolik jich reálně přinesou – tedy kolik peněz mi může SEO vůbec vydělat.

Doufám, že jsem vám pomohl objevit nové přístupy, jak u SEO predikovat potenciál růstu a získat představu o tom, zda a jak moc se vám investice do SEO vyplatí. A jaké jsou vaše metody odhadu?

Autorem článku je Michal Krutiš.

 • Ferda Mravenec
  24. 02. 2015 / 21:54

  Tak nevím, zda berete v potaz vysledky vyhledavani pro ruzne uzivatele, zejmena u google asi nelze napsat vetu kdyz budu ve vysledcich na prvnim, patem, desatem miste. Kdyz reknete A, bylo by vhodne rici i B (tedy pro koho budu na dane pozici a v jakem vyhledavaci). U seznamu by toto asi mohlo fungovat, u Google bych si tim nebyl tak jisty

  • Michal Krutiš
   25. 02. 2015 / 09:12

   Dobrý den, Ferdo. Pokud byste chtěl zohlednit personalizované výsledky vyhledávání, do změřených pozic vašich klíčových slov namísto statistik z Collabimu vezměte průměrnou pozici slova v Google Webmaster Tools.

 • Tomáš Londa
  26. 02. 2015 / 16:17

  Pěkné, dělám to podobně. Jen nutno podotkout, že čím lépe na tom aktuálně web je, tím se jeví výpočet výhodnější, ale opak je pravdou (zvýšení pozice z 2. na 1. udělá obrovský skok v návštěvnosti a je-li takových slov hodně, může se to zdát jako objev zlatého dolu). Ale posunout web z 2. na 1. pozici je mnohem těžší než z 20. na 19. – počítáte i s tímto? Já si obvykle kw dělím na tři skupiny – pozice 1 – 6, pozice 6–10 a zbytek …a u každé ze skupin si určím modus, což mi dá jednak představu o aktuální situaci webu, ale také o náročnosti dalších prací. Jinak jsem už před lety zjistil, že ctr ze serp se blíží jednoduché matematické funkci a dá se tak v podstatě odhadnout ctr třeba i 150. pozice (i když je to samozřejmě k ničemu, je hezké vidět jak matematika funguje na vše kolem nás :-D )

 • Jiří Krejčík - Collabim
  27. 02. 2015 / 17:51

  Děkujeme za zmínku, Michale. Ještě doplním, že lze po dohodě mít v Collabimu i více než 1 500 klíčových slov.

 • Petr Jeník
  03. 03. 2015 / 14:32

  Měříte něco, co se měřit nedá. Mě nejlépe konvertují naprosté longtaily, které s největší pravděpodobností už nikdy nikdo hledat nebude. V roce 2014 zaznamenal můj web 84 tisíc návštěv z vyhledávačů. (20 tisíc návštěvníků) Celkem vyhledávaných dotazů: 1741 – nejvíce to byla slova spojená s brandem. Naprostých long-tailů, které zaznamenaly pouze jednu jedinou návštěvu bylo přes 1300. A právě lidé příchozí na takovéto dotazy nejčastěji nakupují. Už nikdy je nikdo hledat nebude. Budou hledat jiné fráze, které nedokáže odhadnout ani nejlepší SEO šaman a těžko tak můžete odhadnout jaký nárůst díky SEO budu mít a už vůbec ne to dělat na základě toho co bylo. Článek je jen další z řady „návodů“, které mají ukázat případným klientům, že SEO je nějaká složitá věda, kterou je třeba si draze zaplatit.

 • BegOkon
  03. 03. 2015 / 18:40

  Připravil sjem si nový web o bydlení, na kterém si vyzkouším popsané postupy. Popravdě doteď jsme SEO nebral jako nějakou védu, avšak závislost prokliku od výše pozice ve vyhledání je očividná i pro takového laika, jako jsme já.

 • David
  03. 03. 2015 / 21:42

  Musím trochu více nesouhlasit s výrokem pana Krutiše. Vyšší návštěvnost Vám nemusí vždy zaručit vyšší výdělky (obrat) na eshopech které spravuji máme letos menší návštěvnost o to ale vyšší obrat.

 • Jakub Musil
  16. 07. 2015 / 12:38

  Odhad odhadu z odhadovaných odhadů je stále ještě relevantní informace? Nemyslím si. Musíte si uvědomit, kdy jde ještě o faktické informace a kdy už jen o věštbu z křišťálové koule. Co zde popisuje Michal Krutiš, má stejný smysl pro majitele webu, jako věštba čarodějnice Hermy z laciné televizní věštírny. V tomto duchu bych mohl spočítat návštěvnost a konverze vašeho webu klidně na 1000 let dopředu. Odhadem… plus… minus… autobus.

  • Pavel Pajkrt
   22. 07. 2015 / 13:59

   Dobrý den Jakube, úskalí této metody si uvědomujeme. Cílem je získat podklady pro další rozhodování. Nikdo netvrdí, že je tato metoda bezchybná. Problém s predikcí výsledků SEO spočívá v tom, že neexistuje spolehlivá univerzální metoda. Michal Krutiš přišel s vlastním návrhem, jinak specialisté v této oblasti spíše mlčí. Máte-li nějaký vlastní postup, budeme rádi, když se o něj podělíte.

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.