Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

Chyby, které vám Word neopraví (2. díl)

prvním díle pravopisného okénka jsme se společně podívali na chyby, které Word opomíjí, i když jsou to mnohdy donebevolající hrubky. Dnes se zaměříme na trochu nenápadnější nešvary. Některé z nich jsem zmínila už v článku 15 slov, která používáte, ačkoli neexistují, jiné dostanou prostor až na následujících řádcích. Tak pojďme na to!

Lorem ipsum psané rukou

Které další chyby Word nevidí?

Záměny slov (aneb když rozhoduje kontext)

Budete mít haldu nových talířů, nebo mýt haldu nových talířů? V prvním případě vám tleskáme, v druhém s vámi soucítíme. Word ale nerozlišuje jemné nuance v textech, a tak je pro něj složité zohlednit kontext celého sdělení. Proto vás neupozorní na místa, kde jste použili špatnou variantu ze dvou možných. Jaké dvojice slov se nejčastěji zaměňují?

 • Hold vs. holt (Pomůcka: Holt už je to tak, že musíme vzdát hold copywriterovi.)
 • Tip vs. typ (Pomůcka: Máme pro vás 3 tipy, jak poznáte, že jste sportovní typ.)
 • Statut vs. status (Pomůcka: Starosta využil svého statusu, aby prosadil změny statutů obce.)
 • Živelní vs. živelný (Příklad: Živelní katastrofa vyvolala v lidech živelný strach.)
 • Zábavní vs. zábavný (Příklad: Zábavní park je plný zábavných atrakcí.)
 • Lobbovat vs. lobovat (Příklad: Budeme lobbovat za to, aby Petr v tenisu loboval od základní čáry.)
 • Vysutý vs. visutý (Příklad: Vysuté pavlače poskytují dost prostoru i pro visutá lůžka.)
 • Shlédnout vs. zhlédnout (Příklad: Pojďme zhlédnout video, kde shlížíme z Milešovky dolů.)
 • Kartový vs. karetní (Příklad: Nové kasy umožňují kartový styk, snadno tak zaplatíte za karetní hry.)

Některé rozdíly nemusíte nosit přímo v hlavě (například je regulérní postup si regulární výrazy vždy vyhledat), jiné je ale dobré si osvojit. Především ty dvojice slov, které používáme velmi často. Patří mezi ně například:

 • Email vs. e-mail – Email bez spojovníku je stále jen nátěrová hmota a čteme ho jako emajl.
 • Dobít vs. dobýt – Nezapomeňte, že hrad jdeme dobýt, ale kredit vždy dobíjíme.
TIP: s nejdůležitějšími pravidly pro tvorbu obsahu, která vám pomohou při textování webu, psaní článků i komunikaci na sítích, vás seznámíme na našich školeních copywritingu.

Spřežky (aneb co dokáže jedna mezera)

V mnoha případech odpouští textový editor i nějaké ty chybějící nebo přebývající mezery. Typicky se jedná o situace, kdy se v češtině vyskytují obě varianty – několikaslovné spojení a spřežka. Žel bohu, často mají zcela odlišné významy. Které spřažené výrazy dělají lidem největší problém?

 • Jakoby vs. jako by – Jakoby používáme u přirovnání, ve druhém případě je „by“ součástí slovesného tvaru. Pokud to zní nesrozumitelně, zkuste si nahradit tvar ve větě spojením „jako kdyby“ – pokud to zní dobře, patří tam také dvouslovné „jako by“ (Vypadal jakoby divně. Vypadal jako by divně. Zdálo se, jako by neměl žádnou mimiku. Zdálo se, jakoby neměl žádnou mimiku.)
 • Vcelku vs. v celku – Tady si dejte pozor především na „salámové“ chyby. Pokud totiž popisujeme celistvost, píšeme slova zvlášť. Ve významu „celkem“ pak pracujeme s variantou „vcelku“ (Je to vcelku dobrý salám, tak jsem si vzala 20 deka Vysočiny v celku.).
 • Coby vs. co by – Synonymem coby je jako či jakožto. V jiných významech necháváme mezi slovy mezeru (Co by si o ní pomysleli, kdyby věděli, že po večerech žije coby kabaretní umělkyně?)
 • Zato vs. za to – Pokud nahrazujeme „ale“ nebo „avšak“, používáme spřežku. V jiných větách píšeme slova zvlášť (Kdo za to může, že Petr pracuje stejně jako Tomáš – pomalu, zato důkladně?).
 • Nato vs. na to – Ve významu „potom“ píšeme „nato“, ve všech ostatních případech slova oddělujeme (Brzy nato nastoupil do funkce a dal si už na to pozor.).
 • Dokonce vs. do konce – „Dokonce“ používáme ve smyslu zdůraznění, „do konce“, když popisujeme vyústění ve smyslu závěru (Dokonce tentokrát vydržel až do konce představení.).
 • Namístě vs. na místě – „Namístě“ používáme, když je něco náležité, „na místě“, když hovoříme o umístění věci (Bylo by namístě vyšetřit to hned na místě.).
 • Nanic vs. na nic – Pokud je vám špatně, pište slova dohromady, pokud se vyjadřujete k chybějící entitě, použijte slova dvě (Je mi z toho nanic, že si už na nic nehraje.).
TIP: Chcete načerpat více informací o pravopisu i psaní jako takovém? Přijďte k nám na školení online copywritingu.

Někdy vám naopak Word podtrhne to, co je správně

Červená vlnovka jednoho nahlodá, že? I když víme, že některá slova píšeme správně, stejně nás to donutí otevřít Příručku a vše si pro jistotu ještě ověřit. Která slova například Word vyhodnocuje jako chybná, ačkoli jsou v souladu se současným pravopisem?

 • Dechberoucí
 • Déjà vu
 • Barista
 • Hypoalergenní
 • Učicí
 • Stylusy
 • Trenčkot
 • Atribuce
 • Cukina
 • Fér
 • Dobudou

A je jich samozřejmě mnohem víc. Mnoho lidí se tak nechá znervóznit a domnělé „chyby“ opraví. Někdy tak mají chybky v textech i zkušení psavci. 

3 chyby, které dělají mnohdy i copywriteři

1. Namísto přídavných jmen dějových používají účelová.

Správně totiž není lepící páska, ale lepicí páska. Na web se nenasazují měřící kódy, ale měřicí kódy. A vzdělávání neprobíhá ve školících centrech, ale ve školicích centrech. Přídavná jména zakončená na -icí, -ící rozlišujeme podle toho, jestli jsou účelová, která píšeme s krátkým i (např. hasicí přístroj je přístroj určený k hašení), nebo dějová, která píšeme s dlouhým í (např. hasící dobrovolník = člověk, který aktivně hasí požár.)

Pomůcka: Pokud váháte, která varianta je ve vašem případě správná, zkuste si nahradit přídavné jméno dvojicí slov vzdělávací (pro koncovku -icí) a vzdělávající (pro koncovku -ící). Když kupříkladu nevíte, jestli je správně balicí, nebo balící papír, vyměňte přídavná jména. Co zní přirozeněji – vzdělávací, nebo vzdělávající papír?)

2. Nepřivlastňují podmětu (původci děje).

Pokud to trochu zjednodušíme (a vynecháme všechny výjimky a specifické případy), v zásadě platí, že zájmeno svůj používáme, když přivlastňujeme podmětu (původci děje). Správně byste tak neměli říkat „věnujte se vašim dětem“, ale „věnujte se svým dětem“. V některých případech může špatně použité zájmeno dokonce změnit vyznění celé věty („Petr potkal Milana, který šel za jeho/svojí ženou.“).

Pomůcka: Pokud váháte, zeptejte se, kdo bude původcem děje. Zoptimalizujte své webové stránky (= vy to budete dělat). Zoptimalizujeme vaše stránky (= my se o to postaráme).

 3. Neskloňují správně slovo „ona“.

Člověk by řekl, že s tím nemohou mít zkušení psavci problém, ale ono ejhle. Opak je pravdou. Textový editor navíc takové chyby úspěšně přehlíží, takže si dejte pozor především u frází, ve kterých měkké i přirozeně vyslovujeme dlouze, ale ve skutečnosti se ve větě píše krátké i (typicky například u spojení „nade vši pochybnost“).

Pomůcka: Pokud nevíte jistě, jestli napsat ji, nebo jí, vezměte si na pomoc známou školní pomůcku. „Ona“ nahraďte slůvkem „ta“ a spojení vyskloňujte. U variant té/tou pište dlouhé í (viděl jí až do žaludku = viděl té ženě až do žaludku), u možnosti tu nechte i krátké (viděl ji = viděl tu ženu).

Suma sumárum – kontrola pravopisu ve Wordu je k nezaplacení. Odladí vám překlepy, upozorní na gramatické nepřesnosti a mnohdy pomůže i se stylistikou. Finální kontrolu pravopisu bychom jí ale raději nesvěřovali. Může se stát, že vám odpustí i to, co vám klient nebo jeho zákazníci rozhodně neprominou.

Máte tip na další chyby, které Word přehlíží? Napište nám je do komentáře.

 • Martin Henych
  18. 06. 2019 / 13:01

  Pěkné

  • Petr
   18. 06. 2019 / 13:02

   opravdu pěkné

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.