Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

5 věcí, které je třeba vyřešit před první e-mailingovou rozesílkou

Myslíte si, že e-mail už je mrtvý marketingový kanál? E-mail dnes používá přes 4 miliardy lidí (a odhaduje se další růst), což z něj dělá celosvětově nej­využívanější komunikační platformuCo je ale ještě podstatnější, je to kanál s bezkonkuren­ční návratnos­tí investic. Průměrná hodnota ROI se udává 42 USD, tedy jeden investovaný dolar se vám v e-mail marketingu vrátí více než 40×. Pro srovnání, např. Google udává v systému AdWor­ds průměrnou hodnotu ROI 2 USD.

E-mail marketing 

E-mail marketing žije, a dokonce vzkvétá a nabírá na síle. Jakákoli společnost, která ho staví na druhou kolej, ne­bo ho dokonce úplně ignoruje, ztrácí velký potenciál. Pro­to se pojďme podívat, čím začít, pokud se rozhodnete tomuto tématu věnovat. 

TIP: E-mailing je jen jeden z online marketingových kanálů. Na našich školeních online marketingu pochopíte souvislosti v digitálním marketingu, naučíte se nastavit účinnou strategii, vybrat správný mix aktivit pro váš produkt a vyhodnotit, zda jsou účinné. A tedy úspěšné.
 
 1. Kvalitní databáze aneb koupíme si kontakty z Pákistánu a má­me vyhráno 

Databáze kontak­tů je firemní zlato, o které je potřeba náležitě pečovat a hýčkat si ho od samého začátku. Jak ji ale nasbírat? Jsou v podstatě dvě možnosti. 

 • Nemám ještě žádné kontaktyDávno pryč jsou doby, kdy si bylo možné za pár dolarů koupit seznam kontaktů zaru­čeně“ z vaší cílové skupiny. Tato technika je (a byla) nelegální a zároveň i neefektivní, protože jste ve výsledku oslovili neexistující li­di, kteří si váš e-mail nikdy neotevřeli, natož aby si koupili vaše zboží. Dnešní legislativa stojí výrazně na straně příjemce obchodních sdělení a je potřeba si uvědomit, že i pro byznys je to správná cesta. Dobrou reputaci a vysokou důvěru si získáte pouze tak, že budete oslovovat uživatele, kteří osloveni být chtějí. Kontak­ty můžete sbírat efektivně několika způsoby – formulářem na webu při vstupu nebo naopak při odchodu uživatelů z webupři re­gistracivýmě­nou za nějakou odměnu (e-booksleva at­d.), ale také třeba offline na veletrzích a jiných akcích, kterých se zúčastníte a potkáte tam svoje potenciální zákazníky. Dobře si dopředu roz­myslete, jaká data chcete sbírat, a správ­ně pak sestavte i registrační formulář. Dopo­ručeno je sbí­rat co nejméně dat, v podstatě jen takterá oprav­du potřebujete. Více dat vám ale může umožnit efektiv­něji s kontakty pracovat (personalizovat, segmentovat, automatizovat)­. Důležité je taky nezapomínat na úderný copywri­ting.

  Sbírání kontaktů v pop-up okně

  Sbírání kontaktů v pop-up okně 

 • Už mám kontakty a dál je sbírám. Udělejte si komplexní re­vizi databáze, než začnete cokoli odesílat. Servery příjemců se učí od lidí, kteří vaše emaily dostávají. Jak­mile se jednou rozešle zpráva na neexistující nebo nekvalitní kontakty, začnou vás poskytovatelé e-mailových schránek považovat za nedůvěryhodné, protože máte vysoký podíl spam stížností nebo si vaše e-maily nikdo neotevírá. Z této situace se dostává velmi složitě, proto je dobré jí předejít. Pou­žijte verifikač­ní nástroj, který vám za určitý poplatek zkontroluje kva­litu databáze a označí neplatné nebo neexistující adresy, jako např. The CheckerPokud máte databázi pročištěnou, do­poručujeme zvážit dvoufak­torové ověření při registraci = než kontakt opravdu spadne do vašeho sez­namu, musí uživatel ve svém e-mailu potvrdit, že opravdu existuje. 

 1. Všechny kontakty dám do „kopie“ a pošlu to z Outlooku 

Pro jednorázovou zprávu na malé množství kontaktů by to ještě šlo, ale pro pravidelné a větší rozesílky je třeba využít specializovaný nástroj, který disponuje potřebnou technologií. V Ou­tlooku totiž neošetříte automatické odhlášení z odběru zpráv, což je legislativní povinnost. Máte také velmi omezené možnosti pro pou­žívání HTML šablon, neexistuje analytika, ne­můžete využít pokročilé fun­kce, jako je au­tomatizace. A poštovní servery zpravidla nejsou připravené na odesílání takového množství e-mailů. Na Outlook tedy v tomto případě zapomeň­te. Na odeslání zpráv je na trhu opravdu velké množství tzv. ESP = e-mail service pro­viderůkteří vám zajistí kvalitní hromadnou rozesílkuNej­známějšími nás­troji ve světě jsou Ma­ilchimp nebo Cam­paign monitor, v ČR je to např. Ecomail ne­bo MailkitMy doporučujeme pro české klienty využít spíše tato lokální řešení, především z toho důvodu, že mají skvělou podporu a zaručují doručitelnost na české adresy a servery, což je ve výsledku nejdůležitější parametr. Pokud by se v Mailchimpu ob­jevil problém s odesíláním např. na seznam.cz adre­sy, tak vám bohužel nikdo nepomůže, protože Seznam­.cz je pro ně neznámé prostře­dí. 

 1. DKIM, SPF, DMARC dyť já přece nejsem ajťák! 

Jde o technická nastavení související především s ověřením vaší domény a rozesílacími servery. A ano, všechny tyto parametry je nutné před rozesílkou nastavit a bez toho nemá smysl cokoli rozesílatDobrá zpráva je, že drtivá většina rozesílacích nástrojů k tomu má podrobné návody nebo vám přímo pomůže tyto parametry nastavit. 

 1. Vaší doménou by měla být doména 

Zkontrolujte si kvalitu vaší domény a serverů pomocí nás­trojů sendersco­re.org MX toolbox pro kompletní kontrolu kvality vaší domény, ze které hodláte zprávy rozesílat. Nástroje zjistí, jestli nejste na blacklistu a mi­mo jiné kontro­lují také servery, které používáte pro rozesílku (pokud už nějaké používáte). 

 1. Obsah je král a jeho forma královna 

Jak postavit zajímavý e-mail vizuálně i obsahově si popíšeme někdy jindy. Nyní budeme předpokládat, že už nějakou zprávu máte připravenou. V tu chvíli přichází na řadu skvělý nástroj Un­spam, který vám kromě výše zmíněných kontrol technických parametrů prověří i obsahovou strukturu, linky, kvalitu předmětu a další parametry, které jsou velmi důležité. V této fázi doporučujeme vy­užít také nástroj Lit­mus, který otestuje vaši šablonu (a html kód) všech v­elkých poskytovatelů e-mailových slu­žeb, jako je Gmail, Outlook, Apple mail apod., a najde chyby v zobrazení, které zároveň rovnou­ označí v kódu tak, abyste je vy nebo váš kodér mohli rychle opravit. Pokud kodéra nemáte a nechcete ztrácet čas dlouhým laděním kódu, využijte některý z editorů šablon, které bývají už součástí ESP, a soustřeďte se na dodržení běžných UX zásad (jako je správná vizuální hierarchie, kontrastní CTA tlačítka, úderný copywriting a další), které platí i zde.

Score vašeho e-mailu na Unspam.email

Score vašeho e-mailu na Unspam.email

 

Závěrem 

E-mail marketing je skvělý a efektivní nástroj pro udržování vzta­hů se svými zákazníky nebo jejich reaktivaci, když už si u vás dlouho nic nekoupili. Je totiž mnohem jednodušší prodat svoje produkty stávajícím zákazníkům než těm novým (marketéři uvádějí, že konverze stávajících zákazníků je až 7× levněj­ší než u nových). Začít lze přitom s minimální in­vesticí, a to jak finanční, tak časovou. 

Dnes jsme si ukázali, jak se na rozesílání zpráv dobře připravit a maximalizovat tak efekt e-mailinguTo ale nemusí být konečná. Pokud chcete z e-mailingu vytěžit opravdu maximum, je dobré se zaměřit na další pokroči­lé praktiky, ja­ko jsou segmentace, personalizace a automatizace. O tom už ale jindy. Hodně štěstí nebojte se začít!

 

TIP: E-mailing je jen jeden z online marketingových kanálů. Na našich

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.