Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Firemní weblog poradenské společnosti H1.cz

Zobrazit všechny články
Zpět

5 UX pravidel, které zachrání vaše konverze

Konverzpomá­hají plnit vaše cíle. Čím více jich máme, tím pro náš projekt nebo celý byznys lépe. V online prostředí konverze vyjadřuje akci vykonanou návštěvníkem webu. 

Požadovanou akcí může být třeba vyplnění formuláře, předání e-mailu, vložení zboží do košíku, zaplacení objednávky apod. Obecně se dá říct, že konverze proměňuje obyčejného uživatele v zákazníka. 

S konverzí úzce souvisí i další důležitý pojem z této tematiky, a to konverzní poměr, který se používá jako jedno z měřítek úspěšnosti. Říká vám, kolik lidí ze všech návštěvníků, udělalo vámi požadovanou akci. 

Obě tyto metriky lze relativně snadno optima­lizovat dodržováním základních UX (user expe­rience) pravi­del již při navrhování řešení a cesty zákazníka ke konverzi. 

Je vaše reklama srozumitelná a dostatečně lákavá? Je váš web uživatelsky přístupný a použitelný? Je důležité, aby se uživatel pohyboval po vašich stránkách intuitivně, ne­musel moc přemýšlet a došel ke konverzi přirozeně a jednoduše. 

Sepsali jsme pro vás proto 5 jednoduchých pravidel, které vám pomůžou přísun konverzí navýšit. 

 

1. Vytvořte jasnou vizuální hierarchii na stránce 

Design je důležitý, ale ještě důležitější je správně seřadit jednotlivé prvky na stránce a vizualizovat je podle důležitosti. Po­kud si kompozicí stránky nejste jistí, můžete si ji zkontrolovat pomocí dvou nástrojů: 

 • Blur test – Přivřete oči a podívejte se na stránku z dálky. Pokud nevíte, kam máte kliknout, tak oči zase otevřete a běžte vizuální hierarchii stránky znovu předělat. 

 • 5-second test - Ukažte uživatelům na 5 sekund stránku a pak se jich zeptejte: Čím se firma zabývá? Proč by mě to mělo zajímat? Co mám udělat dál? Pět sekund by uživateli mělo stačit k tomu, aby se zorientoval a zaregistroval, co se po něm chce. 

 

TIP: Vyladěné UX je jen jeden střípek online marketingové skládačky. Na našich školeních online marketingu pochopíte souvislosti v digitálním marketingu, naučíte se nastavit účinnou strategii, vybrat správný mix aktivit pro váš produkt a vyhodnotit, zda jsou účinné. A tedy úspěšné.
 

 

2. Vyznačte odkazy a barevně oddělte CTA 

Obecně v UX platí, že pokud existuje u prvku z­ažitý tvar, umístění nebo použití, tak je dobré to respektovat a nevymýšlet nic nového. 

Jinými slovy, jděte uživatelům naproti a používejte jednotlivé prvky tak, jak to uživatelé očekávajíTo platí obzvláště pro CTA tlačítka. 

Základní pravidla jsou: 

 • Tlačítko musí vypadat jako tlačítko. 

 • Tlačítko by mělo mít konverzní barvu, která by měla být nejvýraznější barvou na webu a neměli bychom ji používat pro jiné prvky. 

 • Barva tlačítka a pozadí by měla být dostatečně kon­trastní. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte si kontrast pomocí nástroje https://c­olourcontrast­.cc/. 

 • Aktivní prvky na webu by měly být jasně označené a rozpoznatelné. 

 • Tlačítka musí mít jednoznačné pojmenování. 

 • Využijte hover e­fekty nebo odezvu tlačítka po akci.

   

   

  3. Zajistěte kvalitní a personalizované copy 

  Pište jednoduše a srozumitelně. Jed­noduchá poučka, která se lehko řekne, ale už je těžší ji aplikovat. V kaž­dém segmentu to totiž může znamenat něco jiného. Před psaním textu na web je důležité promyslet si, pro koho je daný text určen a přesně vědět, na koho budeme cílit. 

   Musíte vědět, jak vaši zákazníci mluví. Styl a tonalita je velmi důležitá a dokáže vybudovat vztah a posílit důvěryhodnost­Používá vaše cílová skupina nějaká ustálená slovní spojení nebo slangová slova? Pak je (v rozumné míře) můžete použít taky. In­spirujte se u brandů, které to zvládají dobře. Mým favoritem jsou například Angry Be­ards.

   

  4. Dbejte na čitelný text a vhodnou velikost písma 

  Typografie je jeden z nejdůležitějších, a zároveň nejzanedbávanějších prvků na webu. Typografie by měla zvyšovat čtenářský komfort. 

  Mezi obecná základní pravidla pro tvorbu dobře čitelných textů patří: 

  • Nejdůležitější informace uvádějte na začátku. 

  • Strukturujte text do odstavců a formátujte (lidé čtou nejčastěji ve tvaru písmene F). 

  • Dbejte na čitelný text a velkou typografii. 

  • Používejte maximálně 2 typy písem. 

    

    

   5. Optimalizujte formuláře 

   Pokud je vaší konverzí získání kontaktu přes kontaktní formulář, je dobré se zaměřit na jeho pohodlné vyplnění. Úkolem je získat potřebná data a co nejméně tím obtěžovat uživatele. 

   Základní pravidlo zní, že čím méně je políček, tím více lidí dokončí formulář. 

   Jen jméno vám ale ve většině případů nestačí, takže je nutné najít nějaký balanc tak, abyste splnili vaše obchodní cíle (sbíráte informace, které nutně potřebujete k do­končení obchodu), případně legislativní a jiné povinnosti spe­cifické pro vaši oblast podnikání. 

   Mezi základní pravidla optimalizace formulářů patří: 

   • Pojmenujte jednotlivá pole. 

   • Označte povinná pole. 

   • Důležitá je pro návštěvníky nápověda. 

   • Nezapomeňte na kontrolu správného vyplnění. 

   • Neptejte se na otázky, které nejsou potřeba. 

   • Sdělte návštěvníkovi, co bude po vyplnění formuláře následovat. 

   • Dobrý design pomůže s orientací. Pracujte s barvami nebo použijte šipku pro zvýraznění.

     

    Závěrem 

    Aplikace UX pravidel může zlepšit vaše konverze a konverzní poměr v krátkém čase a s minimálními náklady. Je dobré, abyste věděli, že nějaká pravidla existují, a uměli je uplatnit. 

    Zároveň však žád­né pravidlo není absolutní a vždy je potřeba být pokorný, naslou­chat uživatelům a zvažovat další možnosti. Hodně se ptejte přímo vašich zákazníků nebo alespoň kamarádů, kolegů nebo pří­sedících v hospodě a upravujte podle toho, co jste zjistili. Každý takový malý krůček vám může pomoct se zase o kousek zlepšit. 

    Hodně štěstí při zachraňování konverzí!

     

    

   

   

   

RSS feed komentářů k tomuto článku
RSS feed komentářů ke všem článkům(nebude zveřejněn)Položky označené * jsou povinné
Vaše osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce, nikomu je nedáme. Informujte se zde.